24.11.08

Відео

Відео (video) — електронна апаратура (відеокамера, відеомагнітофон, проектор, монітор і ін.), спеціальні плівки, касети і диски, що дозволяють записувати і демонструвати аудіовізуальні медіатексти в різних форматах.

Джерело: mediagram.ru

Бібліотека

Бібліотека (library) — приватна або публічна колекція, фонд друкарських текстів (зокрема - і в електронному вигляді, в інтернет). Близькі поняття: медіатека, фонотека, фототека, відеотека.

Джерело: mediagram.ru

21.11.08

Інструктивно-методичні рекомендації

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2006/2007 навчальному році (продовження)*
* Початок див. у № 17–18, № 19–20–21 за цей рік. (Ред.)

Інформатика

Шкільний курс інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика», видавництво «Прем’єр», Запоріжжя, 2003 р., та новою «Навчальною програмою з інформатики для 8—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів», надрукованою у науково-методичному журналі «Комп’ютер у школі та сім’ї», №1, 2005 р.
Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для загальноосвітніх класів та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видруковано в Інформаційному збірнику МОН №№ 13—14, 2002 р., №№5, 14—15, 2003 р., №№13—14, 2004, 2005 рр., у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №1, 2006 р.
Орієнтовні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики з кожної теми курсу, методичні рекомендації для проведення державної підсумкової атестації, видрукувані у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №1, 2006 р.

Банк даних

Банк даних (data bank) — сукупність баз даних.

Джерело: mediagram.ru

База даних

База даних (data base) — систематизована форма організації і представлення різного роду інформації (наприклад, в комп'ютерній мережі).

Джерело: mediagram.ru

14.11.08

Аудіотекст

Аудіотекст (audio text) — повідомлення (радіопередача, звукозапис та ін.), викладене у будь-якому вигляді і жанрі, і призначене для слухового сприйняття аудиторією.

Джерело: www.mediagram.ru

Аудіотекст

Аудіотекст (audio text) — повідомлення (радіопередача, звукозапис та ін.), викладене у будь-якому вигляді і жанрі, і призначене для слухового сприйняття аудиторією.

Джерело: www.mediagram.ru

Аудіо

Аудіо (audio) — електронна апаратура, спеціальні плівки, касети і диски, що дозволяють записувати і прослуховувати аудіотексти в різних форматах.

Джерело: mediagram.ru

Аналіз інформації

Аналіз інформації (analysis of information/message) вивчення, трактування інформації того або іншого вигляду. Прийнято розрізняти наступні види аналізу інформації: контент-аналіз, структурний, сюжетний, автобіографічний, іконографічний, семіотичний, ідентифікаційний, ідеологічний, філософський, естетичний, етичний, мотиваційний, культивація, герменевтика аналіз, аналіз стереотипів, персонажів і ін. (А.В.Федоров, 2008).

Джерело: mediagram.ru

Безпека дітей в Інтернет

Брошюра "Безпека дітей в Інтернет" Microsoft

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...