30.06.09

Медіакритика

Медіакритика (media criticism) - область журналістики, творчо-пізнавальна діяльність, в ході якої здійснюється критичне пізнання і оцінка соціально значущих, актуальних творчих, професійно-етичних аспектів інформаційного виробництва в засобах масової інформації з акцентом на творчу сторону медійного змісту; це спілкування з аудиторією, в процесі якого на основі аналізу, інтерпретації та оцінки медіатекстів, жанрове-стильових форм їх втілення виявляється вплив на сприйняття медійного змісту, на уявлення про матеріальний і духовний світ, що формуються в свідомості аудиторії (А. П. Короченській, 2003). Близьке поняття - Кінокритик (film criticism).

Джерело: mediagram.ru

29.06.09

Медіакомпетентність педагога

Медіакомпетентність педагога (media competence of educator) - сукупність його мотивів, знань, умінь, здібностей (показники: мотиваційний, інформаційний, методичний, практико-операційний / діяльнісний, креативний), що сприяють медіаосвітній діяльності в аудиторії різного віку [Федоров, 2007].

Джерело: mediagram.ru

28.06.09

Медіакомпетентність особистості

Медіакомпетентність особистості (media competence of personality) - сукупність її мотивів, знань, умінь, здібностей (показники: мотиваційний, контактний, інформаційний, перцептивні, інтерпретацій / оцінний, практико-операційий / діяльнісний, креативний), що сприяють вибору, використанню, критичному аналізу, оцінці, створенню та передачі медіатекстів у різних видах, формах і жанрах, аналізу складних процесів функціонування медіа в соціумі [Федоров, 2007].

Джерело: mediagram.ru

27.06.09

Медіаклуб

Медіаклуб (media club) - установа, що включає комплекс виставкових та медіазалів, студій, медіатек і т.п. В рамках медіаклубів проходять колективні обговорення медіатекстів (нерідко з участю їх авторів). Медіаклуб, що спеціалізується тільки на кінематографі називається кіноклубів (film club). Близькі поняття: Медіацентр (media center), Кіноцентр (cinema center), кіноклуб (film club).

Джерело: mediagram.ru

26.06.09

Медіавиміри

Медіаівиміри (media measurements) - процес отримання даних про кількість, структуру медійної аудиторії, яка надається в певному відрізку часу і місця. Вимірювання телеаудиторії, наприклад, засноване на отриманні інформації про переглядах телепередач за допомогою спеціальних приладів-датчиків, що приєднані до телеприймачів і автоматично фіксують номер каналу і тривалість його включення.

Джерело: mediagram.ru

02.06.09

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...