27.02.10

Вставка об'єктів у блог

У таких сервісів як, наприклад, YouTube є коди, які можна скопіювати і вставити у бог, щоб можна було безпосередньо на блозі проглянути видиво.

Як бути, якщо Ви знайшли цікавий для вас сервіс в Інтернеті, але він не надає код гаджета (віджета) для публікації в блозі?
Можна скористатися тегом iframe.
З його допомогою створюється плаваючий фрейм, і дозволяє завантажувати в область заданих розмірів будь-які інші незалежні документи.
З атрибутами цього тега можна познайомитися, наприклад, тут.
Розберемося на прикладі сервісу myebook.com. Знаходимо книгу, що нам подбається, копіюємо посилання на книгу. І пишемо код, який потрібно вставити в повідомлення на блозі
Тут видно, що в атрибутах можна змінити вирівнювання (align), висоту ( height) і ширину (width) фрейму. Посилання на потрібний об'єкт вказується за допомогою SRS =.

Колонтитули і виноски у Microsoft Office Word 2010

26.02.10

Текстові редактори і текстові процесори


Розрізняють дві основні групи програм підготовки текстових документів:
  • текстові редактори
  • текстові процесори

Текстовими редакторами, в основному, називають програми, що створюють текстові файли без елементів форматування (тобто не дозволяють виділяти частини тексту різними шрифтами і гарнітурами). Редактори такого роду (Блокнот) незамінні при створенні текстів комп'ютерних програм.
Текстові процесори вміють форматувати текст, вставляти в документ графіку та інші об'єкти, що не відносяться до класичного поняття текст. Різноманіття програм для обробки тексту дозволяє знайти редактор з будь-яким набором функцій. До редакторів такого типу відносяться Word , OpenWriter та StarWriter.
Можна також виділити редактори неформатованих текстів, редактори, що створюють текст з елементами розмітки, та консольні редактори.
Редактори неформатованих текстів
NotePad – вбудований у ОС Windows, досить зрозумілий і простий у використанні;
McEdit – має спільне з редактором Edit з MS DOS, компонента файлового менеджера Midnight Commander ОС Linux;
KEdit - найпростіший текстовий редактор, входить у склад KDE Linux;
KWrite текстовий редактор, що має ряд додаткових налаштувань у порівнянні з іншими простішими текстовими редакторами;
Emacs – поєднує у собі функції файлового менеджера і текстового редактора, може створювати макрокоманди (макроси), наявний у всіх клонах Unix, у тому числі Linux, його можна використовувати і в MS Windows.
Редактори, що створюють текст з елементами розмітки
Word служить для створення різноманітних друкованих документів, є компонентом офісних додатків MS Windows;
StarWriter (OpenWriter) входить у склад програми StarOffice (OpenOffise.org), зовнішнім виглядом і функціональністю він подібний до Word, працює і в MS Windows і в ОС Linux;
LyX (KLyX в KDE) - сучасний текстовий редактор, який може вставляти в текст команди розмітки TeX і LaTeX;
Netscape Composer - вставляє в текст команди розмітки мови HTML, існують версії як для ОС Linux, так і для MS Windows.
Консольні редактори призначені для редагування конфігураційних файлів у ситуації, коли не завантажується графічний режим системи. Вибір редакторів такого типу досить великий: vi, vim, bvi, Nvi, Elvis, Levee, vile, Wily, joe, aee, Fred, gred, le, lpe, Zed, Emacs, CoolEdit.

Адреси сайтів

Зміна шаблону на 3 колонки

Ідея додавання третьої колонки до блогу з'явилася вже давно. Але то часу не вистачало, то терпіння розібратися у цьому питанні.
Проте нещодавно натрапила на статтю, та взагалі увесь блог, з докладними описами того, як можна переробити свій шаблон блога на blogger.
Тепер можна побачити кінцевий варіант, того, над чим я сьогодні попрацювала: тепер на блозі три колонки - це зручніше ніж дві. Проте залишилося не вирішеним таке питання. Мені здається, що середня колонка "налазить" на сусідні, особливо видиво з YouTube. Ігри зі зміною ширини нічого не дали, єдиний вихід, поки що, змінювати ширину самого видива, але це не раціонально. Може є ще якісь варіанти?

19.02.10

Що таке Інтернет

Дуже цікаво і зрозуміло Дмитро Сошників, академічний євангеліст Майкрософт, розповідає коротко про будову Інтернету і показує, як можна створити свою сторінку в Microsoft Word і розмістити її на безкоштовному хостингу.

18.02.10

Автоматизована система лабораторного практикуму

Автоматизована система лабораторного практикуму - комплекс технічних і програмних засобів, що забезпечують проведення лабораторних робіт і експериментальних досліджень безпосередньо з фізичними об'єктами і (або) математичними, інформаційно-описовими, наочними моделями, представленими на екрані ЕОМ.

Джерело: Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. – М.: ИИО РАО, 2006. – 88 с.

16.02.10

Автоматизована навчальна система

Автоматизована навчальна система (АНС) - комп'ютерна ергатична система, призначена для оптимізації процесу навчання з використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій, а також автоматизації процесів зворотного зв'язку і управління на її основі пізнавальною діяльністю, того хто навчається.

Джерело: Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. – М.: ИИО РАО, 2006. – 88 с.

13.02.10

Автоматизація навчання

Автоматизація навчання - прийом технології навчання, в якому частина рутинних функцій, що виконувалися раніше викладачем, передається автоматичним засобам, які реалізують можливості інформаційних і комунікаційних технологій. Мета автоматизації навчання - підвищення ефективності навчання.

Джерело: Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. – М.: ИИО РАО, 2006. – 88 с.

11.02.10

Про навчання дітей програмуванню

Більшість вчителів можуть сказати, що програмування не для дітей. Проте навіть їх можна вчити першим азам програмування за допомогою Microsoft Kodu Game Lab.

У цій програмі використовується візуальний підхід до програмування. Виходячи з поняття об'єкта, що знаходиться в різних станах і реагує на зовнішні події, учні вчаться оперувати цим поняттям.

Kodu - це інтерактивне середовище створення тривимірних ігор, доступне одночасно на Xbox 360 і на ПК. Його може скачати і спробувати версію для ПК.

09.02.10

Професор 21-ого століття

Модель Універсальних Компетенцій у навчанні
Algonquin College (Оттава, Канада)


Визначення
Універсальні компетенції у навчанні - це істотні навички і знання в області навчання / вивчення, які повинен мати кожен викладач коледжу, щоб бути ефективним професором 21-го століття.

1. Професор 21-ого століття розуміє, як вчаться різні люди, і застосовує це знання в навчанні та вивченні практичної діяльності.

• Розуміє власний стиль навчання кожного студента, і як це впливає на їхнє навчання.
• Застосовує сучасні теорії вивчення, адекватні конкретних ситуацій.
• Створює навчальні заняття, які полегшують студентам навчання.
• Створює освітнє середовище, що допомагає студентам навчатися.

2. Професор 21-ого століття створює ефективний досвід навчання для людей і груп.

• Досягає взаєморозуміння зі студентською спільнотою.
• Демонструє практичний експертний досвід у своїй предметній області.
• Допомагає студентам зрозуміти доцільність і необхідність матеріалу.
• Допомагає студентам відчути інтерес до сприйняття інформації та досвіду.
• Допомагає студентам усвідомити можливість застосування отриманих знань і досвіду.

3. Професор 21-ого століття використовує різні стратегії навчання / вивчення.

• Розширює і підтримує свої стратегій навчання / викладання.
• Оцінює сильні і слабкі сторони різних стратегій навчання / викладання.
• Вибирає і використовує стратегію навчання / викладання, що найкращим чином відповідає змісту та енергетиці конкретного навчального процесу.
• Оцінює ефективність відповідної стратегії навчання / викладання.

Зміст у Microsoft Office Word 2010

07.02.10

Урок інформатики. Типи уроків. Вимоги до уроку інформатики.

Урок

Поняття «форми» використовується щодо навчання в двох варіантах — як форма навчання і як форма організації навчальної діяльності. У загальній дидактиці прийнято розрізняти конкретні форми навчання учнів за такими ознаками:

1)кількість учасників спільної діяльності — індивідуальна, групова, фронтальна, колективна, парна робота (остання характерна і для інформатики);

2)роль учасників навчального процесу (хто управляє — вчитель або учень).

На вибір організаційних форм впливає і зміст навчання, база знань учнів і вчителя, досвід діяльності та ін. Індивідуальна форма навчання передбачає взаємодію вчителя з одним учнем (репетиторство, тьюторство, консультації та ін.).

У групових формах навчання учні працюють в групах, які складаються на різних основах.

Фронтальне навчання передбачає роботу вчителя з цілим класом в єдиному темпі й із спільними задачами. Колективна форма навчання відрізняється від фронтальної тим, що учні класу розглядаються як цілісний колектив зі своїми лідерами і особливостями взаємодії.

У парному навчанні основна взаємодія відбувається між двома учнями, які можуть обговорювати задачу, здійснювати взаємонавчання або взаємоконтроль.

Форма організації навчання — обмежена рамками часу конструкція окремої ланки процесу навчання. Форми організації навчання означають певний вид занять — урок, екскурсія, факультативне заняття, екзамен, гурток, олімпіада та ін.

Організаційні форми навчальної діяльності мають специфіку, яка визначається особливостями науки і шкільного предмета інформатики. Дедуктивний характер інформатики, як предмета, абстрактність і загальність понять інформатики, фактів і пов'язаних з ними способів діяльності потребують не лише подолання формалізму в засвоєнні навчального матеріалу, а й забезпечення свідомого засвоєння і закріплення його, створення фонду дійових знань, на яких ґрунтується здобування нових.

04.02.10

Невідомі браузери

Ми звикликористуватися певними браузерами, бо багато про них чули: Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome. Проте є достатня кількість невідомих, проте достатньо якісних браузерів, використання яких зменшує проникнення на ваш комп'ютер вірусів.


Maxthon - це браузер зі значними можливостями конфігурації, у якому ставка зроблена на безпеку. Він має вбудований інструмент Ad Hunter, який блокує більшість рекламних оголошень, а також перешкоджає шпигунським, шкідливих програмах та проникненню вірусів. Браузер надає найширші можливості по ручному налаштуванню (можна вибирати між різними меню, «гарячими» клавішами, альтернативними іменами, панелі управління і покажчиками миші, а також між більш ніж 1400 плагінами для додаткової функціональності). У програмі є фільтри, які можуть блокувати небажаний або образливий вміст.

Серед інших функцій Maxthon можна виділити вбудований інструмент знімка екрана, пошук дзеркал для більш швидкого завантаження сторінок, вбудована стрічка новин, онлайн-сервіс додавання сайтів в обране, вдосконалені правила для проксі-сервера і функція «anti-freeze». Крім плагінів, тим, наборів фільтрів, браузер дає можливість зробити свій індивідуальний профіль для роботи онлайн. Батькам, які дбають про діяльність в мережі своїх дітей, сподобається інструмент батьківського контролю.

Поточна версія релізу: 2.5.11 (також доступна класична версія 1.6.5).
Операційні системи: Windows.


01.02.10

5 сервісів для обміну миттєвими повідомленнями

Існує велика кількість способів спілкування в Інтернет, від різних сервісів обміну миттєвими повідомленнями (MSN Messenger, Skype), форумів, мікроблогів до соціальних мереж. Іще одним способом спілкування є онлайн чати, які можна використовувати без використання певної платформи, сторонніх розробників. Ви зможете обійтися стандартним браузером і Інтернет-з'єднанням.

Наведемо для прикладу 7 простих у використанні та безкоштовних чатів для обміну миттєвими текстовими або відео-повідомленнями:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...