31.08.10

Деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі і педагогічному університеті

ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
В ШКОЛІ І ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Жалдак М.І.
доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України,
завідувач кафедри інформатики Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
Курс інформатики як обов’язковий навчальний предмет введено до навчальних планів середніх шкіл і вищих педагогічних навчальних закладів вже понад два десятиріччя тому.
За цей час відбулися суттєві зрушення у становленні методичних систем навчання інформатики в школах і педагогічних університетах. Перш за все змінилися акценти у змісті навчання, у формуванні першочергових знань, умінь і навичок учнів. Відбувся перехід від програмістського ухилу у навчанні [1] до користувацького [2], оскільки стало зрозуміло, що користуватися сучасним персональним комп’ютером з використанням готового програмного забезпечення як загального, так і спеціального, зокрема навчального, призначення необхідно навчити всіх учнів, в той час як програмістами стануть серед них далеко не всі [3, с.26-27; 4, с.4]. Як відомо, сьогодні до курсів інформатики в навчальних закладах гуманітарного спрямування програмування не включають зовсім або ж включають лише на рівні уявлень. Розроблено навчальні програми [5], [6], значна кількість навчальних посібників і підручників, освітні стандарти [8], концепції інформатизації навчального процесу [9], програмно-методичні комплекси для комп’ютерної підтримки навчання інформатики, математики, фізики, хімії, географії, іноземних мов та інших навчальних предметів, курс методики навчання інформатики для студентівпедагогічних університетів – майбутніх вчителів інформатики [10], прийнято урядову програму інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл [11].


30.08.10

Эффективный поиск в Интернете

Посов И.А. Эффективный поиск в Интернете // Компьютерные инструменты в образовании. - СПб.: Изд-во ЦПО "Информатизация образования", 2007, N4, С. 68-75.

Статья, написанная по материалам одноименного тренинга Ю.М. Лившица, рассказывает о способах повышения эффективности поиска в поисковых системах.

28.08.10

Создание электронного учебника

Родин В.П. Создание электронного учебника: Учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - 30 с.

Сеть Интернета играет большую роль в процессе обучения. Данное пособие дает общее понятие, как создать электронное учебное издание, чтобы им было удобно пользоваться. При создании электронного издания используются рекомендации, опирающиеся на традиции книгоиздания. Данное пособие полезно тем, кто самостоятельно готовит текст для сети Интернет.

Завантажити

27.08.10

Інформатика 9 клас підручник

Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. : іл.

Переглянути

26.08.10

Технології, що визначають майбутнє

Міжнародний консорціум New Media Consortium (NMC) опублікував звіт, присвячений комп'ютерним технологіям, які будуть визначати обличчя освіти в найближчому майбутньому. На думку NMC, таких технологій шість.

1. Мобільні технології. (Mobile Computing). Останні роки ознаменувалися зростанням мобільних технологій - смартфонів, комунікаторів, нетбуків, ноутбуків. Все більш доступними стають не тільки самі ці пристрої, а й можливість їх підключення до інформаційних мереж. Крім, власне, пристроїв, з'являється все більше програмного забезпечення й сервісів для організації особистої інформації (Evernote, Nozbe, Wesabe, Triplt), засобів спільного доступу до інформаційних ресурсів (Dropbox, CalenGoo). В значній мірі бум мобільних технологій сприяв поширенню соціальних мереж. Мобільні пристрої ефективно вбудовуються в навчальний процес там, де добре організовані мережеві сховища освітніх ресурсів та взаємодія викладачів та учнів.

Google - окно в Интернет, iGoogle - поставим на подоконник самое нужное

Степулёнок Д.О. Google - окно в Интернет, iGoogle - поставим на подоконник самое нужное // Компьютерные инструменты в образовании. - СПб.: Изд-во ЦПО "Информатизация образования", 2007, N1, С. 92-96.

В статье рассматривается новый сервис компании Google c названием iGoogle, с помощью которого даже неподготовленный человек может собрать свою домашнюю страницу из "кирпичиков", которые предлагает этот сервис.

Переглянту

25.08.10

Voice Thread - сервіс для колективних розмов

Voice Thread являє собою інструмент для розміщення в мережі розмов про малюнки, фотографії або документів.


Не потрібно встановлювати драйвери. За допомогою VoiceThread утворюється спільне мультимедійне слайд-шоу, яке містить зображення, документи і відео, і дозволяє людям пересуватися сторінками і залишити коментарі в дорозі - за допомогою голосу (з мікрофоном або по телефону), текстових повідомлень, аудіо файлів або відео (через веб-камеру). Voice Thread може бути використаний для підключення класів по всьому світу для створення глобальної розмови.VoiceThreads може бути навіть вбудованим , щоб показати і отримати коментарі на інших сайтах і експортувати в MP3-плеєр або DVD-диск для відтворення в якості архівних фільмів.VoiceThreads можна використовувати дистанційній освіті або для доповнення навчальних курсів, адже VoiceThread дозволяє викладачам використовувати єдиний інструмент для безпечного проведення розмови, використовуючи практично будь-який тип носія: відео, документи, зображення або презентації. Для Moodle, розроблено плагін, який дозволяє легко вставляти VoiceThreads у Moodle.

Останнім часом Колетт Касінеллі додав новий елемент до неї - VoiceThread for Education wiki. Він покликаний допомогти вчителям знайти інших вчителів, які хотіли б підключити свої класи до тематичних розмов. VoiceThread Вікі освіти має багато прекрасних ідей, і прикладів використання VoiceThread у сфері освіти.

24.08.10

Вітаю з Днем Незалежності України!

Задания к лабораторным работам по дисциплине "Интернет и персональный компьютер"

Новицкая Ю.В. Задания к лабораторным работам по дисциплине "Интернет и персональный компьютер". - Новосибирск: НГТУ, 2005. - 7 с.

Приведены задания к лабораторным работам по дисциплине "Интернет и персональный компьютер": браузеры и электронная почта, язык разметки гипертекста HTML (Hypertext Markup Language), каскадные таблицы стилей CSS (Cascading Style Sheets), HTML-редактор DreamWeaver. Содержатся методические указания по выполнению работ.

ЗАДАНИЯ
к лабораторным работам
по дисциплине «Интернет и персональный компьютер»
Лабораторная работа №1. Браузеры и электронная почта.............................................................1
Лабораторная работа №2. Язык разметки гипертекста HTML (Hypertext Markup Language)....3
Лабораторная работа №3. Каскадные таблицы стилей CSS (Cascading Style Sheets).................6
Лабораторная работа №4. HTML-редактор DreamWeaver.............................................................7


Докладніше

23.08.10

Present.io - безкоштовний сервіс для проведення веб-конференцій

Present.io дозволяє користувачам створити безкоштовний веб-семінар або відео-конференцію у два кліки.Реєстрація не вимагається, немає програмного забезпечення для установки. Для використання Present.io просто треба створити drop name і надати доступ доя унікального URL drop (і необов'язковий пароль), тим з ким ви хотіли б взяти участь у конференції. Коли ви будете готові почати конференцію натисніть кнопку "Start presentation" ("Почати презентацію"). Для проведення конференції ви можете завантажувати файли, документи, малюнки, відео, іудіо, презентації та інше.У вбудованому нижче відео наводиться демонстрації Present.io в дії.

22.08.10

Основы профессиональной работы с информационными ресурсами Интернета. Методическое пособие

Капустин В.А. Основы профессиональной работы с информационными ресурсами Интернета. Методическое пособие. - СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2003. - 111 с.

Пособие содержит краткий очерк истории создания и развития информационных ресурсов Интеренета. В нем разобраны базовые технологии Интеренета - строение сети, понятие о протоколах, доменной системе имен, некоторых способах диагностики работоспособности сети. Специальные разделы пособия посвящены введению в основы языка гипертекстовой разметки HTML, а также теории информационно-поисковых систем и информационного поиска в глобальной сети.
Пособие используется в учебном процессе на кафедре информационных систем в искусствах и гуманитарных науках СПбГУ.

Переглянути

21.08.10

Соціальні сервіси Інтернет у професійній підготовці майбутніх учителів

В. В. ОСАДЧИЙ,
кандидат педагогічних наук, доцент
(м.Мелітополь)


Соціальні сервіси Інтернет у професійній підготовці майбутніх учителів


У статті автор розглядає питання використання соціальних сервісів мережі Інтернет (для створення спільних гіпертекстових матеріалів; розміщення книг, презентацій, текстових документів; розміщення фотографій, відео-сервіс тощо) у професійній підготовці майбутніх учителів, приділяючи увагу навчально-методичним можливостям блогів та соціальних Інтернет-мереж.


Ключові слова: професійна підготовка, майбутній учитель, соціальні сервіси, Інтернет.


Завантажити

20.08.10

INTERNET. Учебное пособие для работы с сетью Интернет

Доржиев Ц.Ц., Мотошкин П.В., Шедеева С.Д., Дампилов Н.Н. INTERNET. Учебное пособие для работы с сетью Интернет. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. - 60 с.

Пособие предназначено для студентов всех специальностей, начинающих изучать Интернет. Это учебное пособие представляет собой дидактический материал для работы на практических занятиях.

Переглянути

19.08.10

Робота з електронною поштою з вкористанням Claws Mail і Mozilla Thunderbird (рос.)

Беккерман Е.Н. Работа с электронной почтой с использованием Claws Mail и Mozilla Thunderbird (ПО для управления электронной почтой): Учебное пособие. - М.: 2008. - 41 с.

Настоящее учебное пособие включает материал, позволяющий получить представление о возможностях работы с электронной почтой при помощи свободного программного обеспечения (СПО). Подробные описания и обилие иллюстраций позволяют самостоятельно изучать информационно-коммуникационные технологии на примере программного обеспечения, которое можно использовать с ОС Linux. Пособие ориентировано на начинающего пользователя и может использоваться как при изучении курса информатики в вузе, так и в системе дополнительного образования. Пособия подготовлены в рамках проекта "Пакет свободного программного обеспечения для образовательных учреждений России" и размещены на сайте информационной поддержки проекта linux.armd.ru.

Переглянути

18.08.10

Vokle

Vokle - це вбудований Інтернет-додаток, що дозволяє транслювати ораторів та їх потокове відео й аудіо у віртуальній аудиторії глядачів і приймати живе відео та текстові питання із залу. Він почав публічно працювати на 11 грудня 2009.


Vokle являє собою безкоштовний сервіс для хостингу живих конференцій у мережі. Використовуючи Vokle можна розмістити конференцію, в якій учасники можуть спілкуватися текстом у той час як ви передаєте відео за допомогою своєї веб-камери. Ви також можете транслювати розмову про себе іншій особі, яка має свою включену веб-камеру. Текстовий чат кімнати можна використовувати для організації контролю за людьми, зворотнього зв'язку з людьми. Дивитися відео нижче, щоб дізнатися більше.


Під час тестування Vokle я зробила кілька висновків:
1) сервіс "розбудив" мою веб-камеру, що після установки Windows 7 стала іноді підгальмовувати, тобто є шанс, що він може працювати із широким спектром веб-камер;
2) якість відео достатня для проведення онлайн відео-трансляцій;
3) є можливість підключити до 3-х веб-камер у трансляцію;
4) є можливість поєднати процес відеотрансляціє із Twitter та facebook;
5) наявність чату дає можливість приєднуватися до трансляції користувачам, у яких немає веб-камери і мікрофону.

17.08.10

Робота з Internet з вкористанням Mozilla Firefox (рос.)

Беккерман Е.Н. Работа с Internet с использованием Mozilla Firefox (ПО для просмотра Web-страниц): Учебное пособие. - М.: 2008. - 43 с.

Настоящее учебное пособие включает материал, позволяющий получить представление о возможностях работы с Internet при помощи кроссплатформенного браузера Mozilla Firefox и другого свободного про- граммного обеспечения (СПО), представленного в ПСПО для школ. Пособие предназначено для учителей школ, внедряющих пакет ПСПО. Пособия подготовлены в рамках проекта "Пакет свободного программного обеспечения для образовательных учреждений России" и размещены на сайте информационной поддержки проекта linux.armd.ru.

Переглянути

16.08.10

Wetoku - безкоштовний сервіс для відеоконференцій

Wetoku - сервіс для проведення, запису і наступного відправлення відео. Тривалий час він був у стадії закритої бета-версії. В даний час проект відкритий для користувачів. Wetoku являє собою безкоштовний сервіс для спілкування у відео-форматі за допомогою веб-камери. Наприклад, щоб провести сеанс зв'язку, треба увійти в свій профіль, натисніть кнопку Start new interview (почати нове інтерв'ю), і відправити запрошення у вигляді посилання тому, з ким ви хочете зв'язатися. Wetoku записує відео обох учасників. При вставці запису відео учасників з'являються поруч. Якщо ви хочете, щоб ваше відео було захищено паролем, Wetoku дає вам таку можливість.Wetoku можна використовувати як простий сервіс відеоконференцій, який не вимагають установки програмного забезпечення. Це є перевагою, якщо ви працюєте в освітньому закладі, що не дозволяє встановити таке програмне забезпечення як Skype. Інші потенційні переваги Wetoku тому, що всі дзвінки автоматично записуються, чого не робиться у Skype.

Відео-ілюстрація по роботі із Wetoku (англ.)

15.08.10

Практичні роботи по WINDOWS XP: навчально-методичний посібник (рос.)

Смирнова А.А., Фетисов Ю.М.
Практические работы по Windows XP: Учебно-методическое пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 19 с.

Учебно-методическое пособие, посвященное практической работе с Windows XP, подготовлено на кафедре природопользования факультета географии и геоэкологии Воронежского государственного университета. Рекомендуется для студентов 1 курса до и з/о факультета географии и геоэкологии специальностей: 020401 (012500) - "География", 020802 (013400) - "Природопользование", 020804 (013600) - "Геоэкология".

Переглянути

14.08.10

Медіа грамотність

Мeдіа грамотність — це процес доступу, аналізу, оцінювання і створення повідомлення різноманітних форм. В основі Медіа грамотності — модель, яка заохочує людей задавати запитання про те, що вони дивляться, бачать, читають. Медіа грамотність дозволяє споживачам критично аналізувати медіа повідомлення з тим, щоб бачити там пропаганду, цензуру, або однобокість в новинах і програмах суспільного інтересу(і причини таких дій також), а також розуміти структурні елементи — такі як власник медіа, їхню модель фінансування, — які впливають на інформацію.


Медіа грамотність має на меті зробити людей досвідченими творцями і продюсераим медіа повідомлень. Полегшити, а також розуміти переваги і обмеження кожного виду медіа, а також створювати незалежні медіа.


Завдання Медіа Грамотності в трансформації медіа-споживання в активний і критичний процес, допомагаючи людям краще усвідомити потенційну маніпуляцію (особливо в рекламі та PR), а також допомогти людям зрозуміти роль мас-медіа і громадянських, спільний медій в побудові погдядів на реальність.


Медіа грамотність є частиною медіа-освіти.


Джерело

13.08.10

Лабораторный практикум по Windows XP, CorelDraw 12

Нестеров Ю.А., Смирнова А.А., Фетисов Ю.М. Лабораторный практикум по Windows XP, CorelDraw 12: Учебно-методическое пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. - 28 с.

Учебно-методическое пособие подготовлено на кафедре природопользования факультета географии и геоэкологии Воронежского государственного университета. Рекомендуется для студентов 1 курса д/о и з/о факультета географии и геоэкологии. Лабораторный практикум по Windows XP включает 7 работ, практикум по CorelDRAW - 8 работ.

Переглянути

12.08.10

Поради щодо орагнізації мережного навчання з Twitter

Twitter дійсно може зайняти ваш весь день! Це ціла купа інформації для неперервної професійної освіти сама по собі, якщо ви прямуєте з потрібними людьми і стежити за посилання на блоги та сайти, на які люди вказують. Тому, якщо ви хочете ефективно витрачати час на читання у Twitter (не кажучи вже про публікування своїх записів), то дуже важливо мати стратегію для отримання максимальної користі від Twitter з мінімальними витратами часу.
  1. Будьте вибагливі до тих, за кими ви слідуєте.
  2. Використовуйте списки: як можна частіше, я прочитав всі люди, що я дотримуюся, але коли я мало часу, я тематичні списки так, що я можу читати те, що є найбільш важливим для мене на той момент. У мене є поточний список усвідомлення, що це потік інформації і новин джерел, і список друзів, які я хочу бути в курсі, список людей, які пишуть великі блоги, і кілька тематичних списків.
  3. Не вважаю себе зобов'язаним відповісти вес ьчас. Я взаємодію з людьми, наскільки це можливо. Іноді цдостатньо прочитати і виконати ... Можна виділити деякий час, щоб взаємодіяти з мобільного пристрою, наприклад  у випадку "мертвого" часу у транспорті або в залах очікування.
  4. Пошук - я використовую пошук в Twitter і пошук через основі ключові слова, які мені цікаві.
  5. Також,наприклад, хештеги для проведення конференцій - це може бути майже так само добре, як бути там, особливо у поєднанні з блогом чи записами основних доповідачів. Використовуючи Twapperkeeper або аналогічні архіви tweetstream можна читати на дозвіллі пізніше.
  6. Зберігайте ваші власні Tweets. Якщо необхідно розділіть Tweets ваші на два акаунти, наприклад, професійний та особистісний.
  7. Не намагайтеся нічого робити з Twitter, коли сайт не працює. Всі сервіси іноді мають зробити технічне обслуговування і Twitter не є винятком. 

Джерело

11.08.10

Интернет-технологии для работников образования

Каркаускас С.М., Курмышев Н.В., Соколова Г.Ю. Интернет-технологии для работников образования: Методические рекомендации. Ч.I: Основы работы с персональным компьютером. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2004. - 75 с.

Методические рекомендации охватывают начальный учебный модуль курса «Интернет-технологии для работников образования», посвященный основам работы с персональным компьютером. Рассматриваются основы работы с операционной системой Windows 2000 и основы подготовки текстовых документов в MS Word. Предназначены для преподавателей и студентов педагогических специальностей, слушателей курсов повышения квалификации и других категорий работников образования. Могут быть использованы как для практических занятий, так и для самостоятельного изучения.

Переглянути

10.08.10

Як завантажити фото в Твіттер?

Новачкам у Твіттері відразу може бути не зрозуміло як можна завантажити фото. Є кілька варіантів.

Перший


Це можна зробити за допомогою сторонніх сервісів. Наприклад, це twitpic.com. Якщо ви зареєстровані у Твіттер, то у Twitpic натискаєте Login or Create an Account. Після чого з'явиться запит про синхронізацію вашого тві-акаунту з акаунтом на Twitpic.

An application would like to connect to your account
The application Twitpic by Twitpic Inc would like the ability to access and update your data on Twitter. This application plans to use Twitter for logging you in in the future. Sign out if you want to connect to an account other than twketrin.
Allow Twitpic access?
Натискаємо кнопку Allow.

Ось відео (рос.) по роботі з Twitpic.Як буде виглядати результат завантаження в Твіттер? Фото буде представлене у вигляді твіта з посиланням на картинку. Тобто ви публікуєте фото в twitpic.com, а він автоматично публікує посилання на фото і підпис у Твіттер. останнім часом на Twitpic додано можливість відміни пулікування у Твіттер, отже ви можете користуватися ним як фотархівом.

Другий

Ви можете завантажувати і публікувати фото в режимі реального часу з мобільного телефону.
Для цього у вас має бути телефон, що підтримує таку функцію. Наприклад, у мене в мобільному є можливість відправки фото у blogger. Я налаштувала кроспостинг зі свого  мобільного блогу у Твіттер.

09.08.10

Освіта 2.0

Образование 2.0 – это будущее отечественного образования?
(Попытка теоретической рефлексии. Часть 1)
Е. И. Горошко


АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль технологий второго веба в образовательных процессах, протекающих в информационно-коммуникативном обществе. Описывается возникновение Образования 2.0 и его место в современной концепции образования в XXI веке. Подробно освещаются сильные и слабые стороны Образования 2.0 и их влияние на развитие всей образовательной парадигмы, складывающейся в условиях постсоветского пространства.
Анализируется соотношение общественной модели информационно-коммуникативного общества и образовательной модели второго и в перспективе третьего веба, т.е. в условиях кардинальной смены
концептуальной модели развития Глобальной паутины.
The article enlightens the impact of web 2.0 on education in communicative information society. It depicts the birth of eLearning 2.0 and its place in new conceptual learning model of XXI century. It specifies pluses and minuses in eLearning 2.0 and their relations with contemporary learning development. The article reviews also the relations, correspondence and discrepancies between societal developmental model of communicative information society and educational models, initiated by web 2.0 and web 3.0 technologies (in perspective). Thus, the main challenge may be formulated as: “If there is a shift in the web development what will be with the future of our Education?”

Ключевые слова
информационно-коммуникативное общество, веб 2.0, образование 2.0, веб 3.0, Интернет.
Communicative Information Society, Web 2.0, Web 3.0, eLearning 2.0, Internet.

Повний текст статті

08.08.10

Міжнародний тест для школярів з інформаційних технологій

Компанія ETS - найбільший в світі розробник систем тестування (серед її продуктів - TOEFL, GRE, GMAT) у співпраці з Certiport на початку цього року розробила тест для визначення рівня інформаційної грамотності школярів - iCritical Thinking. Тест дозволяє виявити, наскільки тестований готовий вирішувати завдання, що потребують навичок критичного мислення за допомогою інформаційних технологій. Тест базується на концепції інформаційної грамотності, що виділяє сім основних ІКТ компетенцій - умінь визначати (define), досягати (access), оцінювати (evaluate), управляти (manage), інтегрувати (integrate), створювати (create) і спілкуватися (communicate).

Новий тест покликаний, перш за все, надати об'єктивні дані про рівень володіння інформаційними технологіями роботодавцям, для яких цей фактор стає все більш істотним при підборі кадрів. На сучасному ринку праці все більше зростає потреба в людях, які вміють орієнтуватися в інформаційних потоках, критично оцінювати інформацію і робити з отриманих даних правильні висновки. На виявлення таких людей і спрямований цей тест. Передбачається, що здавати цей тест зможуть школярі, починаючи з десятого класу.

Тест складається з 14 завдань, на виконання яких потрібно приблизно 1 годину часу. Всі завдання побудовані на реальних сценаріях, в яких учню пропонується вирішити яку-небудь реальну задачу з практики з допомогою комп'ютерних засобів. При цьому, як зазначають розробники тесту, завдання не прив'язані до якихось конкретних типів операційних систем або програмного забезпечення.

Основне вміння, перевіряється за допомогою iCritical Thinking - це здатність зробити правильні висновки з інформації, отриманої за допомогою комп'ютерних технологій - будь то кілька повідомлень, отриманих по електронній пошті, електронна таблиця або дані, засновані на пошуку в мережі Інтернет.

Ось приклад завдання тесту iCritical Thinking:

Ви працюєте в офісі великої архітектурної фірми. Багато співробітників компанії - лівші. Керівник фірми надсилає вам лист по електронній пошті, в якому говориться:

"Для одного з заходів нашої компанії було потрібно багато подарунків та інших продуктів для лівшів. Допоможіть мені, будь ласка, знайти мережевий магазин або мережевий каталог, за допомогою якого ми могли б придбати такі товари. Знижки теж мають значення."

Ви зв'язуєтеся з трьома потенційними постачальниками таких продуктів і кожен з них надсилає вам листом електронною поштою, в якому відповідає на ваш запит. Тепер вам потрібно звести всі отримані дані в одну таблицю, на підставі якої ви і ваш начальник зможете зробити вибір постачальника, з яким ви укладете контракт. Вам потрібно:

- Ознайомитися з текстами трьох повідомлень, отриманих електронною поштою (в них можуть міститися гіперпосилання на інші джерела).
- Заповнити електронну таблицю, вказавши в осередках інформацію, що представляє інтерес для прийняття рішення.

Коли ви закінчите заповнювати таблицю, натисніть "Далі". Вам буде запропоновано проранжувати потенційних постачальників від найменшого (1) до найбільш бажаного (3).

Тест можна здати онлайн на www.certiport.com. Розробники гарантують, що, у разі успішної здачі, сертифікат буде висланий адресату протягом 10 днів.

Джерело

07.08.10

Арифметические основы цифровой техники

Горбоконенко В.Д., Шикина В.Е. Арифметические основы цифровой техники: Методические указания к практическим занятиям по курсу "Прикладная теория информации". - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - 27 с.

Указания написаны в соответствии с рабочей программой курса «Прикладная теория информации» для специальностей 071900 «Информационные системы в технике и технологиях» и 1903300 «АП и ИВК». В них содержатся математические основы информатики, включающие системы счисления и формы представления информации. Приведенный материал может быть использован студентами при подготовке к практическим занятиям. Методические указания подготовлены на кафедре «Измерительно-вычислительные комплексы».

Переглянути

06.08.10

Google - історія (рос.)

Представляю вашій увазі дуже цікаву брошюру Девіда А. Вайзаа у перекладі російською мовою "Google. История. Прорыв в духе времени".

У книзі розкрито історяю розвитку компанії Google inc. Автори книги виклали бізнес-стратегії компанії, що дозволяють налагодити взаємовигідне співробітництво з рекламодавцями і веб-сайтами, а також розкрили суть девізу "Не нашкодь".

Приємного читання!

05.08.10

Основные понятия информатики

Амелин Р.В., Блинков Ю.А., Ковалев А.Д., Мозжилкин В.В. Основные понятия информатики: Учебное пособие. - Саратов: Изд-во СГУ, 2003. - 82 c.

Учебное пособие по дисциплине "Информатика и программирование" для специальностей "Прикладная информатика в экономике" и "Прикладная информатика в юриспруденции". Разработано на кафедре математического моделирования процессов и систем управления Саратовского государственного университета.

Переглянути

04.08.10

Пошукові сервіси у режимі реального часу

Результати пошуку інфомрації у пошукових системах у реальному часі відрізняються від звичайного, скажімо так. статичного пошуку. Останні, нові повідомлення мають пріоритет над пізнішими. Режим реального часу може бути дуже корисним для пошуку інформації про останні тенденції та новини в певній ніші. Ось деякі пошукові системив режимі реального часу, які ви можете спробувати.

Collecta


Пошукова система має три стовпця, що дозволяє легко сканувати екран і бачити швидко результати. Зліва зберігається історія пошуку, що сторюється автоматично, коли ви шукаєте щось нове. Кожне слово можна видалити, натиснувши на "х" поруч із ключовим словом. Центральна колонка - результати пошуку у потоці. Міститься назау і опис кожного посилання. Значок показує, будь то розповідь, коментар, оновлення або зображення. Також можна відфільтрувати ці типи у лівій колонці у розідлі Options.


Праворуч, у третій колонці панель попереднього перегляду. Коли ви натискаєте на результат в центральній колонці, то у правій відображається більш детальна інформація. результати можна обуплікувати у соціальних сервісах таких як Twitter, Facebook та ін. Пошук здійснюється і українською мовою. Більш докладно про Collecta.

03.08.10

Безкоштовні інструменти для створення схем

Часто аналітичні, статистичні матеріали необхідно представити простим наочним чином. Що може бути простіше, ніж їх представлення через хороший набір схем. Ствоерння схеми можна спростити, використовуючи відповідне програмне забезпечення. Інструменти для створення схем використовуються для створення схем різного призначення (наприклад, блок-схеми і бізнес-схеми). Хоча Microsoft Visio є одним з кращих для цього інструментом, проте є й вільні засоби, які однаково якісно дозволять вам створювати професійні схеми.

Наведу кілька безкоштовні інструментів для створення схем.

Dia

Dia є безкоштовним і з відкритим вихідним кодом програмним забезпеченням для створення схем, розробленого в рамках проекту GNOME. Dia може використовуватися для розробки різних видів діаграм: блок-схем алгоритмів програм, деревовидних схем, статичних структур UML, баз даних, діаграм сутність-зв'язок, радіоелектронних елементів, потокових діаграм, мережевих діаграм та інших.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...