31.12.08

Стаття: Про концепцію курсу "Основи інформатики 7-9"


Інна Володіна
Володимир Володін
Юрій Столяров
«Основи інформатики та обчислювальної техніки» – доволі молодий навчальний предмет, який вивчають та викладають у школах України трохи більше 20 років. Дійсно, за цей час склалися певні традиції та методики навчання інформатики, вченими та викладачами було розроблено велику кількість навчальних програм, що передбачають вивчення інформатики з різного віку, у класах та школах різного профілю. Але кожен викладач намагається знайти свій власний шлях у цій досить складній та цікавій справі – викладанні курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки», такий шлях, який привів би викладача та його учнів до спільних успіхів та максимально можливих результатів. Крім того, цей шлях має бути цікавим та зрозумілим для всіх, хто піде ним, урок за уроком, опановуючи найсучаснішу науку.

30.12.08

Гіпертекст

Гіпертекст (hyper text) — спеціальна організація комп'ютерних, інтернетних медіатекстов, що дозволяє при натисненні курсора на певні слова або аудіовізуальні об'єкти миттєво переходити на приєднані до них посилання і споріднені тексти або об'єкти.

Джерело: mediagram.ru

29.12.08

Підручник "Основи інформатики. 7 клас" 1 параграф

Глава1. Основи роботи за комп'ютером
1-й параграф. Інформатика. Інформація. Властивості інформації.
2-й параграф. Структура комп'ютера за Фон Нейманом.

Завантажити

28.12.08

Гіперпосилання

Гіперпосилання (hyper link) — елемент електронного документа, використовуваний для швидкого переходу до іншого документа, або його частини.

Джерело: mediagram.ru

27.12.08

Сприйняття слухове

Сприйняття слухове (audio perception) — здібність людини до виявлення смислових, образних взаємозв'язків між одиницями звукової інформації; встановлення в них закономірностей, конфліктів; відчуття атмосфери відчуттів, значень, асоціацій; визначення свого відношення до звукової інформації.

Джереор: mediagram.ru

25.12.08

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики (11 клас)

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики
2008-2009 н.р.
11 клас
Розв’язки можуть бути представлені мовами: Delphi, FPC, Dev-C++, VisualС++

Повітряні шляхи (airways)

Обмеження за часом: 1с.
Обмеження за об’ємом використаної пам’яті: 64 Мбайт.

Управління Повітрянного Руху вимагає, щоб маршрути авіації бути обмеженим. Ми хочемо дослідити витрати при вимозі, щоб авіація летіла лише в декількох направленнях. Наприклад, ми можемо вимагати, щоб літаки летіли лише на північ, на схід, південь, або на захід.

З’ясувалося, що доцільно поширювати допустимі напрямки порівну. Якщо ми дозволяємо лише n напрямів, то один буде східним а інші будуть рівномірно покривати решту напрямів. Наприклад, для n=3 маємо східний напрямок, на 30º західніше півночі та на 30º західніше півдня. Таким чином, між сусідніми напрямками буде кут 120º.


Повний документ

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики (10 клас)

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики
2008-2009 н.р.

10 клас

Розв’язки можуть бути представлені мовами: Delphi, FPC, Dev-C++, VisualС++

Покриття еліпсом (elips)

Обмеження за часом: 1 с.
Обмеження за
об’ємом використаної пам’яті: 64 Мбайт.

Еліпсом називається геометричне місце точок площини, таких, що сума відстаней від цих точок до двох заданих є сталою величиною. Дві задані точки називаються фокусами еліпса. У цій задачі вам потрібно визначити, скільки точок з обома цілими координатами містяться точно всередині еліпса.

У вхідному файлі elips.in міститься 5 цілих чисел: (x1,y1) - координати першого фокуса, (x2,y2) – координати другого фокуса і d – сума відстаней до фокусів від точок еліпса.

У вихідний файл elips.out вивести одне ціле число – відповідь на задачу.

Обмеження: -100<=х1,y1,x2,y2<=100, 1<=d<=200

Повний документ

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики (8 клас)

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики
2008-2009 н.р.
8 клас

Розв’язки наведених задач оформіть у вигляді алгоритмів Навчальною алгоритмічною мовою або у вигляді програм на мові програмування Паскаль. Опишіть ідею розв’язку кожної задачі.

1) Задані числа А1, В1, С1, А2, В2, С2. Ними задається система з 2 рівнянь з 2 невідомими:
A1*x+B1*y+C1=0;
A2*x+B2*y+C2=0;
Така система не має розв’язків, або має один чи нескінченну кількість розв’язків. Вивести розв’язок системи (значення х та у), або вивести, що його не існує чи розв'язків нескінченна кількість.

2) Задано рядок символів A та рядок символів B. Знайти чи входить В у А, тобто чи існує такий номер N, що починаючи з номеру N послідовність символів А містить усі символи послідовності В у відповідному порядку. Якщо так, то вказати номер N, інкше вивести 0.

Приклад:
А=’abcdefgHIKL’
B=’fgHI’
N=6

3) Задано натуральне число К. Визначити цифровий корінь цього числа.

Довідка
Числовим коренем називаеться число, що отримується таким чином: береться сума цифр вихідного числа. Якщо отримане число менше 10, то воно і є цифровим коренем. Якщо ні, продовжуємо брати суму чисел у щойно отриманого числа, доки не отримаємо число менше за 10.

4) Задані натуральні числа Х, Y, Z. Визначити, чи можливо дати сдачу у розмірі Z копійок, якщо у наявності є монети номіналом X та Y копійок. Якщо можливо, визначте кількість монет кожного типу. Розв’язки, що знаходитимуть найменшу кількість монет, отримають додаткові бали.

Сприйняття медійне

Сприйняття медійне (media perception)- здібність людини до виявлення в медіатексті смислових, образних взаємозв'язків між одиницями оповідання (подіями, сценами, епізодами, кадрами, елементами внутрішньокадрової композиції); встановлення в них (художніх) закономірностей, конфліктів, кульмінацій; відчуття атмосфери почуттів, значень, асоціацій; визначення свого відношення до системи поглядів авторів медіатексту (Ю.Н.Усов, 1995).

Джерело: mediagram.ru

24.12.08

Сприйняття інформації

Сприйняття інформації (perception of information) — здібність людини до виявлення в інформації смислових, образних взаємозв'язків, встановлення в них закономірностей, конфліктів, кульмінацій; відчуття атмосфери відчуттів, значень, асоціацій; визначення свого відношення до інформації.

Джерело: mediagram.ru

23.12.08

Сприйняття зорове

Сприйняття зорове (visual perception) – здібність людини до виявлення в медіатексті смислових, образних взаємозв'язків між одиницями візуального оповідання; встановлення в них закономірностей, конфліктів; відчуття атмосфери відчуттів, значень, асоціацій; визначення свого відношення до системи поглядів авторів візуального медіатексту (Ю.Н.Усов, 1995). Близьке поняття: візуальне сприйняття.

Джерело: mediagram.ru

20.12.08

Програма курсу "Інформатика 3-4"

Програма курсу містить докладний опис і планування роботи відповідно до кожного з цих шести варіантів. Варіант, про якому діти починають працювати відразу з другою або третьою частиною курсу, пропустивши початок, неприйнятний: у першій частині введено і відпрацьовано багато важливих визначень, без засвоєння яких з наступними частинами курсу працювати буде неможливе.

Завантажити програму "Інформатика для 3-4 класів" і тематичний план

Джерело: int-edu.ru

19.12.08

Програма курсу "Інформатика 2-4"

Курс інформатики для початкової школи дозволяє освоїти важливі фрагменти математичних основ інформатики в наочній графічній і тілесній формі, розвинути загальні мисленнєво-комунікативні здібності дитини, отримати інформаційно-технологічні уміння при роботі з комп'ютером, сформувати загально-учбові навички.
Програма курсу містить докладний опис і планування роботи відповідно до кожного з цих шести варіантів. Варіант, про якому діти починають працювати відразу з другою або третьою частиною курсу, пропустивши початок, неприйнятний: у першій частині введено і відпрацьовано багато важливих визначень, без засвоєння яких з наступними частинами курсу працювати буде неможливе.

Завантажити програму "Інформатика для 2-4" класів і тематичний план

Джерело: int-edu.ru

17.12.08

Сприйняття візуальне

Сприйняття візуальне (visual perception) - здібність людини до виявлення в медіатексті смислових, образних взаємозв'язків між одиницями візуального оповідання; встановлення в них закономірностей, конфліктів; відчуття атмосфери відчуттів, значень, асоціацій; визначення свого відношення до системи поглядів авторів візуального медіатексту (Ю.Н.Усов, 1995)

Джерело: mediagram.ru

Сприйняття аудіовізуальне

Сприйняття аудіовізуальне (audiovisual perception)
здібність людини до виявлення в медіатексті смислових, образних взаємозв'язків між одиницями аудіовізуального оповідання (подіями, сценами, епізодами, кадрами, елементами внутрішньокадрової композиції); встановлення в них закономірностей, конфліктів, кульмінацій; відчуття атмосфери відчуттів, значень, асоціацій; визначення свого відношення до системи поглядів авторів аудіовізуального медіатексту (Ю.Н.Усов, 1995).

Джерело: mediagram.ru

16.12.08

Виховання медійне

Виховання медійне (media education) – складова частина художнього, культурологічного виховання, що полягає в спільній діяльності вихователя і вихованця і направлена на засвоєння медійної культури, вивчення закономірностей походження, розвитку і функціонування медіакультури; система залучення до духовних, естетичних, етичних, ментальних загальнолюдських цінностей в процесі сприйняття і аналізу медіатекстів і медійній діяльності (Н.Ф.Хилько, 2000). Термін медійне виховання близький до термінів аудіовізуальне виховання, аудіовізуальна письменність, візуальна письменність, медіаграмотність, кінограмотність, кіновиховання, кіноосвіта, медіаосвіта, медіакомпетентність, медіакомпетенція.

Джерело: mediagram.ru

14.12.08

Освіта web 2.0Напевно, найправильнішим визначенням освіта 2.0 буде наступна фраза: «Освіта 2.0 - це освіта на базі web 2.0». На цьому можна зупинитися і цим все сказано.

Тепер можна починати розкривати поняття. Наприклад, а що ж таке web 2.0. Найчастіше, при описі цього терміну вдаються до якихось речей, характерних для сервісів, якось наприклад, використання тегів, rss, мультимедійних можливостей. Проте web 2.0 - це не технічне поняття, а концептуальне. І від цього варто і йти.
Колись, коли дерева були великими, а інтернет тільки з'явився, увесь контент в інтернеті робився професіоналами, були люди, які уміли робити сторінки, чим і займалися. І були люди, які споживали цей контент. Тобто працювала схема: виробник контента - споживач, письменник - читач, професіонал - любитель.

А далі відбувся наступний крок - стали з'являтися домашні сторіночки Васі Пупкіна, от так і з'явився web 2.0. З часом з'явилися сервіси типа Youtube, LJ, які полегшували створення контента, тепер запрацювала наступна схема - "сам роблю, сам споживаю". Відмічу, всі ці сервіси не знадобилися б нікому, якби не прийшла ідея і розуміння того, що контент може робитися простими людьми. Виходить, web 2.0 - це концепція того, що кожен рівний у виробництві і споживанні контента в інтернеті.

Тепер проведемо аналогію з освітою. Отже, просто «освіта», стара модель, працювала таким чином - був один авторитет, вчитель, і були учні, які уважно його слухали, всі матеріали робив вчитель-професіонал. Потім відбувся знову-таки той же крок, аналогічний сторінці Васі Пупкіна - хтось із студентів виклав свої матеріали по предмету в інтернет.

І все, у нас уже освіта 2.0.

13.12.08

Програма курсу "основи інформатики і ОТ"

ПРОГРАМА КУРСУ

ОСНОВИ

ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

для школи І ступеня


Програму склали: Чернігова Л.А., Ялтуховський А.О. – методисти ЗОІУВ

м. Запоріжжя

1994 рік


Завантажити

12.12.08

Програма "НІТН в початкових класах"

ПРОГРАМА
НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Автори програми:

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики Бердянського педінституту В.П. Вержиковський, вчитель інформатики УК № 7 Л.П.Чабанова (вища категорія, вчитель-методист)

м. Запоріжжя
1998 рік

Завантажити

10.12.08

Вступ до інформатики

Підручник російською мовою для 8 класу з інформатики у вигляді веб-структури.

Зміст

Розділ 1. ВСТУП ДО ІНФОРМАТИКИ

§ 1. Інформація
§ 2. Комп'ютер
Лабораторна робота № 1. Перший раз в дисплейному класі
§ 3. Символьне кодування
§ 4. Графічне представлення інформації. Монітор
§ 5. Графічне представлення інформації. Друк на папері
§ 6. Графічне представлення інформації.
Збереження на диску. (Для додаткового читання)

Розділ 2. ГРАМОТНИЙ КОРИСТУВАЧ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРА

§ 7. Комп'ютерна обробка графічної інформації
§ 8. Графічний редактор. Загальний опис
Лабораторна робота №2. Стандартні інструменти графічного редактора
Лабораторна робота №3. Змішуємо фарби на палітрі і будуємо казкове місто
Лабораторна робота №4. Спецефекти графічного редактора
Лабораторна робота №5. Імпортування (переміщення) картинок
Лабораторна робота №6. Робота з редактором сценаріїв
Лабораторна робота №7. Створення мультфільму
§ 9. Текстовий редактор
§ 10. Стандартні інструменти текстового редактора
Лабораторна робота №8. Прості функції текстового редактора
Лабораторна робота №9. Робота з вікнами і креслення
Лабораторна робота №10. Форматуємо статтю для газети
Лабораторна робота №11. Робота з картинками і блоками
Лабораторна робота №12. Робота з шрифтами
Лабораторна робота №13. Робота з таблицями
§ 11. Електронні таблиці
§ 12. Приклади застосування електронних таблиць
Лабораторна робота №14. Знайомство з електронною таблицею
Лабораторна робота №15. Робота з електронною таблицею
Лабораторна робота №16. Робота з електронною таблицею
§ 13. Бази даних і інформаційно-пошукові системи
Лабораторна робота №17. Робота з учбовою базою даних УЧЕНЬ
§ 14. Телекомунікації
Лабораторна робота №18. Робота з гіпертекстовим редактором Linkway

Розділ 3. АЛГОРИТМИ І ВИКОНУВАЧІ

§1. Бездумні виконувачі
§2. Що таке алгоритм
§3. Знайомтесь: виконувач Паркетник
Практикум №1. Перша зустріч з Паркетником
§4. Циклічного виконання алгоритму. Оператора "Робити поки..."
Практикум №2. Оператор циклу в роботі Паркетника
§5. Умовні оператори
Практикум №3. Умовні оператори в роботі Паркетника
Практикум №4. Розпізнавання образів. Частина 1-а
Практикум №5. Розпізнавання образів. Частина 2-а
§6. Складна умова
Практикум №6. Пересування в лабіринті. Частина 1-а
Практикум №7. Пересування в лабіринті. Частина 2-а
Практикум №8. Пересування в лабіринті. частина 3-а
§7. Допоміжний алгоритм або підпрограма
§8. Оператор Повернення
§9. Як БІ працюють з підпрограмами. Поняття про стек ( Для додаткового читання)
§10. Передача параметрів підпрограму
Практикум №9. Передача параметрів у програму

Розділ 4. ЗМІННІ В АЛГОРИТМАХ

§1. Змінні в мові Паркетника
§2. Ще раз про циклічні алгоритми. Оператора Робити від.. до ..
§3. Передача вмісту змінних в підпрограму
Практикум №1. Ілюзія руху, або створюємо простенький мультик
§4. Небагато про те, як відбувається обмін даними між програмою і підпрограмами (для
додаткового читання)
Практикум №2. Алгоритми сортування. Частина 1. Вибираємо максимальне значення
Практикум №3. Алгоритми сортування. Частина 2. "Бульбашкове" сортування
Практикум №4. Алгоритми сортування. Частина 3. Сортування в особливих випадках

Розділ 5. ВСТУП У ВЕЛИКЕ ПРОГРАМУВАННЯ

§1. Поняття про дуракоупорності систем. Граємо в "Морський бій"
§2. Метод низхідного проектування
§3. Остання гра з Паркетником, або гра "Життя"
Практикум N1. Навчаємо Паркетника грати в "Життя"
§4. Перше знайомство з обчислювальними Бездумними Виконувачами
§5. Використання мови проектування програм
§6. Додаткова конструкція ЯПП - оператор Вибір
§7. Поняття про інтерактивні (діалогових) програми
Практикум N2. Стрілянина по рухомій мішені


Завантажити у форматі .rar

Виховання аудіовізуальне

Виховання аудіовізуальне (audiovisual education) - складова частина художнього, культурологічного виховання, що полягає у спільній діяльності вихователя і вихованця і спрямована на засвоєння аудіовізуальної культури, вивчення закономірностей походження, розвитку і функціонування аудіовізуальної культури; система залучення до духовних, естетичних, етичних, ментальних загальнолюдських цінностей в процесі сприйняття, аналізу аудіовізуальних текстів і аудіовізуальної діяльності (Н.Ф.Хилько, 2000). Термін аудіовізуальне виховання близький до термінів аудіовізуальна грамотність, візуальна грамотність, медіаграмотність, кінограмотність, кіновиховання, кіноосвіта, медіаосвіта, медіакомпетентність, медіакомпетенція.

09.12.08

Вплив медійний

Вплив медійний (media effect) — різного роду (психологічний, етичний, естетичний, терапевтичний та ін.) вплив медіа і медіатекстов на аудиторію.

Джерело: mediagram.ru

08.12.08

Вплив інформаційний

Вплив інформаційний (information effect) — різного роду (психологічний, етичний, естетичнийе, терапевтичний та ін.) вплив інформації на аудиторію.

Джерело: mediagram.ru

07.12.08

Пошук освітніх ресурсів

Документ (рос. мовою) у форматі .pdf "Поиск образовательных ресурсов: принципы, архитектура, реализация", автори Афонін А.А., Крейнес М.Г.

Розглянуто вимоги до пошукових сервісів у рамках системи освітніх порталів. Обгрунтовані особливості принципів, реалізації, архітектури, інформаційного і технологічного забезпечення пошуку інформаційних ресурсів системи освіти. Запропоновано варіант створення комплексу пошукових сервісів на базі оригінальної обчислювальної технології аналізу текстової інформації.

Завантажити

Вірус комп'ютерний

Вірус комп'ютерний (computer virus) — спеціальна комп'ютерна програма «хакера», призначена для завдання шкоди нормальній роботі комп'ютерних мереж і персональних комп'ютерів.

Джерело: mediagram.ru

06.12.08

Відеоекологія

Відеоекологія (video ecology)- розділ духовної екології, в якому розглядаються основні принципи відеорепертуару, культури відеосприйняття; створення своєрідного імунітету проти низькоякісних відеотекстів, залучення до аудіовізуальної культури, оволодіння духовно-етичними і естетичними критеріями оцінки відеообразів (Н.Ф.Хилько, 2000).

Джерело: mediagram.ru

05.12.08

Відеотекст

Відеотекст (video text) — аудіовізуальне повідомлення, викладене у будь-якому вигляді і жанрі. Близькі поняття: аудіовізуальний текст (audiovisual text, message), медіатекст (media text, media message).

Джерело: mediagram.ru

Положення про кабінет інформатики

ПОЛОЖЕННЯ
про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технолоій нвчання загальноосвітніх навчальних закладів
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №407 від 20.05.2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. №730/9329.
1. Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі — КІІКТ, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, яке створюється з використанням апаратно-програмних засобів інформацій но-комунікаційних технологій та інших сучасних засобів навчання.
Положення визначає:
1) призначення та основні напрями роботи КІІКТ загальноосвітніх навчальних закладів;
2) порядок створення кабінету;
3) матеріально-технічне оснащення кабінету;
4) навчально-методичне забезпечення кабінету;
5) засади керування роботою.
...

04.12.08

БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ З КОМП'ЮТЕРОМ

Загальні відомості
В сучасних умовах електронно-обчислювальну техніку широко шстосовують в усіх галузях народного господарства, а окремі види робіт взагалі неможливо виконувати без використання ЕОМ (наукові дослідження, робота з текстами, зображеннями, керування технологічними процесами, банківська сфера та сучасні офіси, засоби «в'язку, електронна пошта, передавання даних через світові електронні мережі - іпіегпеї, сучасне діагностичне і лікувальне медичне устаткування тощо).
Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ) складаються з системного блоку, систем уведення інформації (клавіатура, сканер) і виведення її (монітор, принтер). Найбільшу кількість інформації оператор отримує з монітора. Розрізняють монітори на основі електронно-променевої трубки (ЕПТ), рідких кристалів і плазмові. В ЕПТ енергія електронів, які випромінює катод, перетворюється на світлову енергію за допомогою шару люмінесцентного матеріалу, нанесеного на внутрішню поверхню колби РЛТ...

Відеотека

Відеотека (videotheque, video library) – приватна або публічна колекція, відеофонд аудіовізуальних текстів. Близькі поняття: медіатека, бібліотека, фонотека, фототека.

Джерело: mediagram.ru

Відеотворчість

Відеотворчість (video creation) — процес творчої діяльності у сфері відеозйомки і його наочні результати; взаємозв'язані процеси проектної діяльності і відеозйомки (Н.Ф.Хилько, 2000). Близькі поняття: медіатворчість (media creation), аудіовізуальна творчість (audiovisual creation).


Джерело: mediagram.ru

03.12.08

Обговрення перенесено

Обгооврення перенесено до групи

До теми "Paint"

Клас 10
Тема: Створення малюнків у Paint.
Мета: Освітня: ознайомлення з технологією створення малюнків у графічному редакторі Paint, навчитися використовувати інструменти Paint для створення крапкових малюнків.
Розвиваюча: розвивати навички роботи з операційною системою та графічним редактором, логічне мислення, художні здібності.
Виховна: виховувати інформаційну культуру.
Тип уроку: комбінований.
Методи: тестування, лекція, демонстрація, вправи.
Обладнання: презентація, персональний комп'ютер, графічний редактор Paint, підручник. Література для вчителя: Гондюла В. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник. - К: Либідь, 2000. - 320 с.; Інформатика: пілруч. для учнів 10-11 кл. серед. загальноосвіт. шк. - К.: форум, 2001. - 255 с. http://windowshelp.microsoft.com.
Література для учня: Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс (варіант Windows). Посібник з інформатики, книга 1. - Шепетівка: Аспект, 2003. - 224с.


План уроку

Презентація


Додаток №5 до методичних рекомендації

Додаток №5 до методичних рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів "Вміст аптечки першої допомоги".


02.12.08

Відеопіратство

Відеопіратство (video piracy) — контрафактне/незаконе тиражування і демонстрація аудіовізуальних медіатекстов.

Джерело: mediagram.ru

Акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті інформатики

Акт – дозвіл

на проведення занять в кабінеті інформатики в 200_ -200_ н.р.

Ми, що нижче підписались, директор школи П.І.Б., голова профкому П.І.Б., вчитель інформатики П.І.Б., склали цей акт в тому, що:
1. В кабінеті інформатики для учнів організовано 16 робочих місць, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки і санітарії.
2. Робочі місця забезпечені інструкціями з техніки безпеки та санітарії.
3. Адміністративно- педагогічний персонал школи з правилами техніки безпеки в кабінеті інформатики ознайомлений.
4. Кабінет інформатики забезпечений засобами пожежегасіння.
5. Кабінет інформатики забезпечений медичною аптечкою для надання першої долікарської допомоги.Директор школи:П.І.БГолова профкому:


П.І.БВчитель інформатики:


П.І.Б__ ________ 200_ року

01.12.08

Відеокліп

Відеокліп (video clip, music video) — короткий аудіовізуальний медіатекст (рекламний, музичний і т.д.).

Джерело: mediagram.ru

Відео-арт

Відео-арт (video art) – мистецтво створення медіатекстів за допомогою відеотехніки.

Джерело: mediagram.ru

Акт введення кабінету інформатики в експлуатацію

АКТ
введення в експлуатацію НККВИКОНАВЕЦЬ – назва фірми, в особі директора Департаменту продаж П.І.Б.
та КОРИСТУВАЧ: Ваша ЗОШ
в особі П.І.Б.
засвідчують, що представниками ВИКОНАВЦЯ здійснено пуско-налагоджувальні роботи щодо введення в експлуатацію навчального комп’ютерного класу (НКК).
НКК укомплектовано згідно Специфікації (Додаток №2 до Договору №2705-Г від __.__.200_ р.)
Перевірено на працездатність і визнано придатними до експлуатації НКК згідно «Інструкції по здачі-прийманню НКК» та програмно-методичного забезпечення для використання при вивченні шкільних дисциплін згідно документації на нього.
Ліцензійна чистота Microsoft Office 2003 Pro UKR та Windows XP Pro Ukr підтверджується.
Термін гарантійного обслуговування 36 місяців з дня підписання цього акту.
Номер телефону для виклику спеціаліста по гарантійному ремонту і адреса:
______________________________________________________________________________
Навчальний комп’ютерний комплекс Навчальний комп’ютерний комплекс

ПЕРЕДАВ: _________________________
м.п.

ПРИЙНЯВ: _________________________
м.п.

Можливості інформатики щодо формування основних груп компетентностей учнів

Зміст та методика викладання будь-якого навчального предмета мають певні специфічні риси стосовно формування компетентностей учнів. Охарактеризуємо предметний арсенал щодо формування компетентностей учителями базових шкільних дисциплін...

Інформатика

Соціальна компетентність

1. Стимулювання роботи учнів у групах:
- динамічних;
- рівневих.
2. Залучення учнів до роботи над навчальними перспективними проектами.
3. Проведення нестандартних уроків. Забезпечення усвідомленого використання учнями можливостей комп'ютеру в конкретних життєвих ситуаціях, у власній життєдіяльності.
4. Забезпечення усвідомленого використання учнями можливостей комп’ютеру в конкретних життєвих ситуаціях, у власній життєдіяльності.
5. Залучення учнів до шефської роботи, виконання доручень, самоврядування.

Полікультурна компетентність

1. Надання інформації полікультурного характеру стосовно особливостей релігій, мов, національних традицій з використанням інформаційних технологій.
2. Демонстрація значущості загальнолюдських цінностей (на конкретних прикладах).
3. Підкреслення гуманістичної цінності особистотсі.
4. Виховання толерантного ставлення учнів до представників різних расових, культурних, соціальних груп.

Комунікативна компетентність

1. Чітке проговорювання уголос формулювань та визначень.
2. Зміна видів діяльності протягом уроку з метою задіювання всіх органів почуттів учнів, формування уміння слухати, стимулювання висловлення власної думки.
3. Використання мнемонічних правил, рим для вивчення основних команд мови програмування та інших понять.
4. Наведення конкретних життєвих прикладів, створення ситуацій безпосереднього спілкування.
5. Використання можливостей самоврядування, проведення днів дублера, коли діти виступають та спілкуються в ролі вчителів.
6. Створення вчителем власного позитивного прикладу в спілкуванні, культурі мовлення (учитель – зразок для наслідування).

Інформаційна компетентність

1. Залучення дітей до написання рефератів з певної тематики з поданням рекомендованого списку літератури.
2. Навчання дітей роботі з навчальними комп’ютерними програмами.
3. рекомендування учням навчально-пізнавальних телевізійних програм як джерел інформації.
4. Планування, організація та керівництво роботою обдарованих дітей.
5. Залучення учнів до соціологічної діяльності в школі (соціологічне опитування, анкетування, збирання та обробка інформації).
6. Рекомендування та пошук потрібних сайтів для роботи з інформацією.
7. Відвідування учнями театрів, музеїв, картинних галерей з метою отримання інформації про досягнення культури.
8. Формування та розвиток умінь учнів у безпосередньому спілкуванні в мережі Internet.

Компетентність самоосвіти та розвитку

Діяльність учителя інформатики щодо формування цієї групи компетентностей учнів може бути виражено такими гаслами:
1. Робіть, як я! Я моду розказати, показати та допомогти вам у вашій освіті.
2. Пояснюючи іншим – навчайте себе.
3. Шукайте нові джерела інформації.
4. Визначте свій інтерес та підживлюйте його новою інформацією і власною діяльністю.
5. Візьміть розв’язок – та складіть зворотну задачу.
6. Визначте проблему й візьміться за пошук її розв’язання.
7. Формуйте свій характер.

Компетентність продуктивної творчої діяльності

1. Проведення нестандартних уроків.
2. Розв’язання задач, що потребують творчого підходу.
3. Використання внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків.
4. Стимулювання учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо.
5. Використання різнорівневих завдань, забезпечення адекватного рівня творчих завдань.
6. Надання учням можливості вибору творчих завдань.
7. Стимулювання обов’язкової аргументації будь-якої відповіді.
8. Стимулювання власних пошуків у розв’язанні проблеми.
9. надання можливості учневі з будь-яким рівнем навчальних досягнень посильно творити.

Джерело: Родигіна І.В. Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання. - Х.: Вид. група "Основа", 2008. - С. 66-68

24.11.08

Відео

Відео (video) — електронна апаратура (відеокамера, відеомагнітофон, проектор, монітор і ін.), спеціальні плівки, касети і диски, що дозволяють записувати і демонструвати аудіовізуальні медіатексти в різних форматах.

Джерело: mediagram.ru

Бібліотека

Бібліотека (library) — приватна або публічна колекція, фонд друкарських текстів (зокрема - і в електронному вигляді, в інтернет). Близькі поняття: медіатека, фонотека, фототека, відеотека.

Джерело: mediagram.ru

21.11.08

Інструктивно-методичні рекомендації

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2006/2007 навчальному році (продовження)*
* Початок див. у № 17–18, № 19–20–21 за цей рік. (Ред.)

Інформатика

Шкільний курс інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика», видавництво «Прем’єр», Запоріжжя, 2003 р., та новою «Навчальною програмою з інформатики для 8—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів», надрукованою у науково-методичному журналі «Комп’ютер у школі та сім’ї», №1, 2005 р.
Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для загальноосвітніх класів та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видруковано в Інформаційному збірнику МОН №№ 13—14, 2002 р., №№5, 14—15, 2003 р., №№13—14, 2004, 2005 рр., у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №1, 2006 р.
Орієнтовні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики з кожної теми курсу, методичні рекомендації для проведення державної підсумкової атестації, видрукувані у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №1, 2006 р.

Банк даних

Банк даних (data bank) — сукупність баз даних.

Джерело: mediagram.ru

База даних

База даних (data base) — систематизована форма організації і представлення різного роду інформації (наприклад, в комп'ютерній мережі).

Джерело: mediagram.ru

14.11.08

Аудіотекст

Аудіотекст (audio text) — повідомлення (радіопередача, звукозапис та ін.), викладене у будь-якому вигляді і жанрі, і призначене для слухового сприйняття аудиторією.

Джерело: www.mediagram.ru

Аудіотекст

Аудіотекст (audio text) — повідомлення (радіопередача, звукозапис та ін.), викладене у будь-якому вигляді і жанрі, і призначене для слухового сприйняття аудиторією.

Джерело: www.mediagram.ru

Аудіо

Аудіо (audio) — електронна апаратура, спеціальні плівки, касети і диски, що дозволяють записувати і прослуховувати аудіотексти в різних форматах.

Джерело: mediagram.ru

Аналіз інформації

Аналіз інформації (analysis of information/message) вивчення, трактування інформації того або іншого вигляду. Прийнято розрізняти наступні види аналізу інформації: контент-аналіз, структурний, сюжетний, автобіографічний, іконографічний, семіотичний, ідентифікаційний, ідеологічний, філософський, естетичний, етичний, мотиваційний, культивація, герменевтика аналіз, аналіз стереотипів, персонажів і ін. (А.В.Федоров, 2008).

Джерело: mediagram.ru

Безпека дітей в Інтернет

Брошюра "Безпека дітей в Інтернет" Microsoft

22.10.08

Приклади з ООо Math

Документ у форматі .pdf з прикладами написання різномаінтних матемиатичних формул у OpenOffice.org Math (російською мовою).

Усе про ООо Math

10.10.08

Підготовка вчителів інформатики до роботи за профільними програмами

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.05.2008р № 1/9-350 департамент загальної середньої та дошкільної освіти за підтримки Видавничої групи BHV організовує систему майстер-класів, тренінгів та інформаційних семінарів з підготовки вчителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів до роботи за новими навчальними програмами у профільній 12-річній школі.

Найбільших успіхів у цьому напрямі досягнуто у Львівській області, де діє регіональна програма з підготовки вчителів до викладання у профільній школі. Цілеспрямована систематична робота проводиться також у Черкаській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Водночас у ряді регіонів не здійснюються належні заходи щодо підготовки вчителів до викладання інформатики у профільній школі.


Нижче наведено карту, що інформує про впровадження системи підготовки учителів інформатики станом на 26.09.2008 р., та перелік проведених і запланованих заходів.

Найуспішніші регіони

Успішні регіони


Регіони, де організація системи підготовки відбувається повільно або зовсім не здійснюється.


Повну інформацію щодо проведення майстер-класів та тренінгів можна дізнатися за адресою http://osvitaonline.googlepages.com/.


Майстер-класи


Львів, 20–23 травня 2008 р.


o Основи веб-дизайну


o Основи візуального програмуванняКіровоград, 12–13 серпня 2008 р.


o Основи веб-дизайнуТренінги


· Львів, 20–21 січня 2008 р.


o Основи веб-дизайну


o Основи Інтернету


o Основи візуального програмування


o Освіта онлайн· Київ, Оболонський район, 8–9 січня 2008 р.


o Основи візуального програмування


o Основи веб-дизайну


Інформаційні семінари для вчителів інформатики та методистів


 • Кривий Ріг 31 січня 2008, учителі інформатики м. Кривий Ріг
 • Дніпропетровськ 1-2 лютого 2008, учителі інформатики м. Дніпропетровськ, керівники районних команд на обласній олімпіаді
 • Марганець 9 квітня 2008, учителі інформатики та методисти Дніпропетровської області, відповідальні за профілізацію освіти, учителі інформатики
 • м. Марганець смт. Гвардійське 10 квітня 2008 учителі Новомосковського р-ну Дніпропетровської області
 • Дніпродзержинськ 10 квітня 2008, учителі інформатики м. Дніпродзержинськ
 • Павлоград 6 червня 2008 учителі інформатики та директори шкіл м. Павлоград та Павлоградського району
 • Новоград-Волинський 11 вересня 2008 р., голови районних методоб’єднань учителів інформатики Житомирської області, учителі інформатики м. Новоград-Волинський та Новоград-Волинського району
 • Хмельницький 9 вересня 2008, методисти і голови методоб’єднань учителів інформатики Хмельницької області
 • Херсон 19 серпня 2008, методисти Херсонської області та учителі м. Херсон
 • Вінниця 4 червня 2008, голови районних методкабінетів
 • Вінниця 11 вересня 2008, учителі інформатики м. Вінниця
 • Запоріжжя 21 травня 2008, голови районних і міських методоб’єднань учителів інформатики Запорізької області
 • Донецьк 6 травня 2008, голови районних і міських методоб’єднань учителів інформатики Донецької області
 • Черкаси 4 березня 2008, учителі інформатики м. Черкаси
 • Черкаси 18 березня 2008 голови райметодоб’єднань учителів інформатики Черкаської області
 • Черкаси 22 квітня 2008, учителі інформатики 3 районів Черкаської області
 • Умань 25 квітня 2008, учителі інформатики 3 районів Черкаської області смт.
 • Маньківка 15 травня 2008, учителі інформатики 6 районів Черкаської області
 • Сміла 16 травня 2008, учителі інформатики 5 районів Черкаської області
 • Золотоноша 29 травня 2008, учителі інформатики 3 районів Черкаської області
 • Тернопіль 6 березня 2008, учителі інформатики м. Тернопіль, голови райметодоб’єднань учителів інформатики Тернопільської області
 • Кіровоград 22 січня 2008 голови районних метод. об'єднань, викладачі та студенти педагогічного університету ім. В. Сухомлинського

Найближчим часом заплановано такі майстер-класи


· Донецьк, 30 вересня – 3 жовтня 2008 р.


o Основи веб-дизайну


o Основи візуального програмування


o Освіта онлайн· Чернігів, 27–28 жовтня 2008 р.


o Основи візуального програмування


o Основи веб-дизайну· Рівне, 28–31 жовтня 2008 р.


o Основи візуального програмування


o Основи веб-дизайнуджерело http://www.mon.gov.ua/

30.09.08

До теми "Графічні редактори"

Плану уроку та презентація до уроку в 10 калсі за темою "Програмне забезпечення. Графічні редактори" (українською мовою).
Клас 10
Тема: Прикладне програмне забезпечення. Графічний редактор
Мета: Освітня: ознайомлення з поняттям прикладних програм та графічним редактором Paint, його основними інструментами, засвоїти технологію роботи із ним.
Розвиваюча: розвивати навички роботи з операційною системою, маніпулятором миш, вміння координації рухів та концентрації уваги.
Виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до техніки.
Тип уроку: засвоєння нових знань
Методи: лекція, демонстрація, вправи.
Обладнання: презентація, персональний комп'ютер, графічний редактор Paint, підручник.
Література для вчителя: Гондюла В. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник. - К: Либідь, 2000. - 320 с.; Інформатика: пілруч. для учнів 10-11 кл. серед. загальноосвіт. шк. - К.: форум, 2001. - 255 с. http://windowshelp.microsoft.com.
Література для учня: Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс (варіант Windows). Посібник з інформатики, книга 1. - Шепетівка: Аспект, 2003. - 224с.

План уроку на depositfiles.com на Google Документи


Презентація архів на depositfiles.com на Google Документи

29.09.08

Починаємо работу в OpenOfice.org

Переклад керівництва "Cetting Started OpenOfice.org" закордонних авторів (Magnus Adielsson, Richard Barnes, Agnes Belzunce, Chris Bonde, Alan Madden, Paul Miller, Michel Pinquier) російською мовою (А. Еременко, Д. Чернов).
Файл розміром 6,42 Mb
тип .pdf
завантажити .pdf

26.09.08

Інформаціно-комунікаційна компетентність та ігрові технології (відео)

Російський науковець Сергій Буланов фасилітіруєт дискусію про ІКТ-компетентність сучасного педагога і демонструє приклади застосування ігрових технологій з використанням сучасних засобів комунікації в освітньому процесі

25.09.08

Дистанційна лабораторна робота

Сьогодні дистанційно було проведено лабораторну роботу зі студентами 4-го курсу у рамках дисципліни "Комп'ютерні мережі".
Які висновки можна зробити у результаті її проведення?
Що вдалося, а що ні?
Чим можна пояснити те, що не всі завдання було виконано?
У чому виникали проблеми?
Хто в них винен?
Як їх можна вирішити?
Над чим потрібно попрацювати?

Думка викладача: "На мою думку, повністю усі завдання і вчасно було виконано 16,7% студентів, 75% лабораторної роботи виконали також 16,7% студентів, 50% роботи виконали 33 % студентів, менше 50% - також 33% студентів".

Яка думка студентів?Результати опитування

Як ви оцінюєте проведене заняття?
Дуже добре 57%
50 на 50 43%


Як ви оцінюєте роботу викладача?
Відмінно 100%


Як ви оцінюєте свою роботу?
Я виконав(ла) все на відмінно 57%
Я не встиг(ла) виконати всі завдання 29%
Я не виконав(ла) лабораторну роботу 0%
Інше 14%


Якщо ви не виконали всі завдання ДЛР, як ви думаєте чому?
Я все виконав(ла) 67%
Не зрозумів(ла) постановку завдання 0%
Я не зрозумів(ла) як виконувати завдання 0%
Відсутність безпосереднього контролю викладача 0%
Відсутність допомоги викладача 0%
Недосконале технічне оснащення (н-д, слабкість каналів зв'язку) 33%
Інше 0%


Що на вашу думку можна зробити для вдосконалення проведення занять у дистанційній формі?

Зробити біше пратичних занять, щоб ми могли краще засвоїти матеріал.
В дистанционном уроке я бы использовал не только текстовую подачу информации а и в графическом... - Принтскрины - Примеры - Схемотическое представление
Складно сказати
Придумать интересные задания для студентов
Шведский стол повысит посещаемость
Присутствие на паре предподавателя, потому что реальное общение никогда не заменить виртуальным

24.09.08

Поняття "компетентність" у підручнику з педагогіки

Поняття "компетентність" (лат. competens - відповідний, здібний) означає коло повноважень будь-якої посадової особи чи органу; володіння знаннями, досвідом у певній галузі. Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні можливості учителя, які дозволяють йому самостійно й ефективно реалізовувати цілі педагогічного процесу. Для цього потрібно знати педагогічну теорію, уміти застосовувати її в практичній діяльності. Педагогічна компетентність учителя - це єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності.
Зміст психолого-педагогічних знань визначається навчальними програмами. Психолого-педагогічна підготовленість складається із знань методологічних основ і категорій педагогіки; закономірностей соціалізації і розвитку особистості: суті, цілей і технологій навчання та виховання; законів вікового анатомо-фізіологічного і психічного розвитку дітей, підлітків, юнацтва. Вона є основою гуманістично орієнтованого мислення педагога.
Психолого-педагогічні і спеціальні (з предмета) знання є необхідною, але недостатньою умовою професійної компетентності. Практичне розв'язання педагогічних завдань забезпечують уміння і навички, передумовою яких є теоретико-практичні і методичні знання.

Джерело: Підручник з педагогіки, http://readbookz.com

Обговорення "Як ми розуміємо ПКУІ"

Професійна компетентність вчителя інформатики (ПКУІ).
1. Що ми можемо розуміти під цим поняттям?
2. З чого може складатися ПКУІ?
3. Яким чином її можна розвивати?
4. Хто винен у тому, що ПКУІ не достатньо розвинена?

Чекаю відповіді на ці питання.

08.09.08

Соціальна компетентність

Відкрити в іншому вікні


Джерело: "Опитувальник К.Роджерса для виявлення адаптованості/неадаптованості особистості"
Семиченко В.А. Психология деятельности. Модульный курс (лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) для преподавателей и студентов. – К.: Изадтель Эшке А.Н., 2002. – С. 140-146.

Когнітивна компетентність (інтелектуальна лабільність)
Инструкция по проведению теста:

Цель: исследование лабильности, то есть способности переключения внимания, умения быстро переходить с решения одних задач на выполнение других, не допуская при этом ошибок.

Материал; специальный бланк для ответов, выдается каждому испытуемому.

Описание: методика состоит из ряда нескольких несложных заданий, которые зачитываются экспериментатором. На решение каждого задания отводится от 3 до 5 секунд. Ответы испытуемого фиксируются на специальном бланке. Методика предназначена для взрослых испытуемых.

 1. (Квадрат 1). Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву первого месяца года (3 сек.)
 2. (Квадрат 4). Напишите слово ПАР так, чтобы любая одна буква была написана в треугольнике (3 сек.)
 3. (Квадрат 5). Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями (4 сек.)
 4. (Квадрат 6). Проведите линию от первого круга к четвертому так, чтобы она проходила под кругом № 2 и над кругом № 3 (3 сек.)
 5. (Квадрат 7). Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где треугольник и прямоугольник имеют общую площадь (3 сек.)
 6. (Квадрат 8). Разделите второй круг на ТРИ, а четвертый на ДВЕ части (4 сек.)
 7. (Квадрат 10). Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву вашего имени (3 сек.)
 8. (Квадрат 12). Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий зачеркните, в шестом поставьте 0 (4 сек.)
 9. (Квадрат 13). Соедините точки прямой линией и поставьте плюс в меньшем треугольнике (4 сек.)
 10. (Квадрат 15). Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните гласные (4 сек.)
 11. (Квадрат 17). Продлите боковые стороны трапеции до пересечения друг с другом и обозначьте точки пересечения последней буквой названия Вашего города (4 сек.)
 12. (Квадрат 18). Если в слове СИНОНИМ шестая буква гласная, поставьте в прямоугольнике цифру 1 (3 сек.)
 13. (Квадрат 19). Обведите большую окружность и поставьте плюс в меньшую (3 сек.)
 14. (Квадрат 20). Соедините между собой точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3 (3 сек.)
 15. (Квадрат 21). Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте галочку на линии между ними (2 сек.)
 16. (Квадрат 22). Разделите первую линию на три части, вторую на две, а оба конца третьей соедините с точкой А (4 сек.)
 17. (Квадрат 23). Соедините конец первой линии и верхним концом второй, а верхний конец второй - с нижним концом четвертой (3 сек.)
 18. (Квадрат 24). Зачеркните нечетные цифры и подчерните четные (5 сек.)
 19. (Квадрат 25). Заключите две фигуры в круг и отведите их друг от друга вертикальной линией (4 сек.)
 20. (Квадрат 26). Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз, под буквой В стрелку, направленную вверх, под буквой С - галочку (3 сек.)
 21. (Квадрат 27). Если слово ДОМ и ДУБ начинаются на одну и ту же букву, поставьте между ромбами минус (3 сек.)
 22. (Квадрат 28). Поставьте в крайней слева клеточке О, в крайней справа плюс, в середине проведите диагональ (3 сек.)
 23. (Квадрат 29). Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите букву А (3 сек.)
 24. (Квадрат 30). Если в слове ПОДАРОК третья буква не И, напишите сумму чисел 3+5 (3 сек.)
 25. (Квадрат 31). В слове САЛЮТ обведите кружком согласные буквы, а в слове ДОЖДЬ зачеркните гласные (4 сек.)
 26. (Квадрат 32). Если число 54 делится на 9, опишите окружность вокруг четырехугольника (3 сек.)
 27. (Квадрат 33). Проведите линию от цифры 1 к цифре 7 так, чтобы она проходила под четными цифрами и над нечетными (4 сек.)
 28. (Квадрат 34). Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами подчеркните (3 сек.)
 29. (Квадрат 35). Под согласными буквами поставьте стрелку, направленную вниз, а под гласными - стрелку, направленную влево (5 сек.)
 30. (Квадрат 36). Напишите слово МИР так, чтобы первая буква была написана в круге, а вторая в прямоугольнике (3 сек.)
 31. (Квадрат 37). Укажите стрелками направления горизонтальных линий вправо, а вертикальных - вверх (5 сек.)
 32. (Квадрат 39). Разделите вторую линию пополам и соедините оба конца первой линии с серединой второй (3 сек.)
 33. (Квадрат 40). Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от четных (5 сек.)
 34. (Квадрат 41). Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а под линией - стрелку, направленную влево (2 сек.)
 35. (Квадрат 42). Заключите букву М в квадрат, К в круг, О в треугольник (4 сек.)
 36. (Квадрат 43). Сумму чисел 5+2 напишите в прямоугольнике, а разность этих же чисел - в ромбе (4 сек.)
 37. (Квадрат 44). Зачеркните цифры, делящиеся на 3, и подчеркните остальные (5 сек)
 38. (Квадрат 45). Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 - только в прямоугольник (3 сек.).
 39. (Квадрат 46). Подчеркните буквы и обведите кружками четные цифры (5 сек.)
 40. (Квадрат 47). Поставьте нечетные цифры в квадратные скобки, а четные - в круглые (5 сек.) 
Источник: Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн.. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. Кн. 1. Система работы психолога с детьми разного возраста. – С.34-37.

Когнітивна компетентність (рівень інтелекту)Джерело: Мельник О.В. , Романчук В.Г. Основи вибору професії. Експериментальна програма та збірник практичнихзавдань. - К.: Інститут проблем виховання АПН України. - 2001. - 96 с. (С. 67-69)

Комунікативна та організаторська компетентність

1-й варіант анкети у новому вікні
2-й варіант анкети у новому вікні


07.09.08

Анкета "Інформаційно-комунікаційна компетентність"

Варіант анкети у новому вікніТест складений Осадчою К.П. на основі стандартів ІКТ-компетентності учителів, що визначені ЮНЕСКО (ICT competency standards for teachers)

Джерело: ICT competency standards for teachers: policy framework, [Електронний ресурс]. http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210e.pdf. - Заголовок з екрану.

03.09.08

Анкета "Склад комптенцій"

Варіант анекти у новому вікніАнкета складена за матеріалами досліджень у західноєвропейських країнах (TUNING, “Initiativ D21”, Briedis Kolja, Minks Karl-Heinz, Меморандум федерального об’єднання німецьких роботодавців з класифікованої структури навчання, Бензель, Вайлер, Бертіл Оскарсон, Об’єднання німецьких інженерів, Юрген Колер та ін.)
Джерело: Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения. Методическое пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 55 с.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...