25.04.15

Конспект уроку "Вказівка повторення та її опис мовою програмування Паскаль" (11 клас)

  
Тема:   Вказівка повторення та її опис мовою програмування Паскаль.

Мета:  Засвоїти призначення, види, правила застосування і опису вказівок повторення.
             Закріпити матеріал про правила опису програми та застосування операторів введення і   
             виведення операторів введення і виведення даних.
             Розвивати логічне мислення.

Хід уроку

1.     Організаційна частина.

 Привітання.
  Запис домашнього завдання §2.6

2.     Повторення опорних знань.

Фронтальне опитування 
  Що називається програмою ?
  Як її створити ?
  Загальна структура програми на мові програмування Паскаль.
  Які оператори вже вивчили ?

Самостійна робота на комп’ютері
ü  Виконати завдання 12 на с.122 підручника

3.     Пояснення нового матеріалу

       Повідомлення теми і мети уроку
       -- Щоб краще  зрозуміти новий матеріал, давайте спочатку створимо просту програму  додавання двох чисел.

Program Dodavania_2_Chisel;
Uses Crt;
Var a, b, S : integer;
Begin
  ClrScr;
     Write(‘Введіть перше число ’);
     Readln(a);
     Write(‘Введіть друге число ’);
     Readln(b);
  S:=a+b;
     Write(а, + ’,b,’=’,S);
  ReadKey
End.

 -- Тепер трішки ускладнимо задачу: потрібно змінити програму так, щоб можна було додати вже три числа.

Program Dodavania_2_Chisel;
Uses Crt;
Var a, b, с, S : integer;
Begin
  ClrScr;
     Write(‘Введіть перше число ’);
     Readln(a);
     Write(‘Введіть друге число ’);
     Readln(b);
     Write(‘Введіть третє число ’);
     Readln(с);
   S:=a+b;
     Write(а, + ’,b, + ’,c,’=’,S);
  ReadKey
End.

-- А якщо потрібно додати не три, а сто, тисячу чи сто тисяч чисел?
    Для цього, мабуть потрібно автоматизувати програму.

(Запис у зошит)
Для багаторазового виконання однотипних операцій застосовують вказівку повторення –
цикли
Види:
§  з передумовою
§  з післяумовою
§  з параметром

Цикли з передумовою
-- Призначені для організації багаторазового виконання групи команд до тих пір, поки залишається істинною умова виконання циклу.

-- Формат:             While  <умова> do
                                       begin
                                           <команди>
                                        end;    

-- Задача: скласти програму додавання 100 чисел.

Program Dodavania_1000_Chisel;
Uses Crt;
Var a, S : integer;
Begin
  ClrScr;
     S:=0;
     і:=1;
     While i<1001 do="" o:p="">
             begin
                   Write(‘Введіть ’,i,’ число ’);
                   Readln(a);
                   S:=S+a;
                   i:=i+1;
              end;
     Write(‘Сума тисячі чисел = ’,S);
  ReadKey
End.

 • Якщо умова у вказівці хибна при першій же перевірці, то тіло циклу не виконається жодного разу.
 • Умови While  потрібно підбирати таким чином, щоб в деякий момент вона змінила своє значення , інакше наступить „зациклення”.
 • Програміст сам турбується про збільшення лічильника циклу на 1 з допомогою
і:=i+1;       або             Inc(i);

Цикли з післяумовою
-- призначені для багаторазового виконання групи вказівок до тих пір, поки умова циклу не стане істинною.

-- Формат:             Repeat
                                     <вказівки>;
                               Until <умова>;

-- Змінимо попередню задачу:

Program Dodavania_1000_Chisel;
Uses Crt;
Var a, S : integer;
Begin
  ClrScr;
     S:=0;
     і:=1;
          Repeat
                   Write(‘Введіть ’,i,’ число ’);
                   Readln(a);
                   S:=S+a;
                   Inc(i);
          Until i>1000;
     Write(‘Сума тисячі чисел = ’,S);
  ReadKey
End.

 • Тіло циклу, яке складається з групи вказівок, не потрібно брати в дужки.
 • Тіло циклу виконується хоча б один раз.
 • Конструкція  Repeat Until KeyPressed  використовується для організації паузи в процесі виконання програми до натискання будь-якої клавіші.Цикли з параметром

-- призначені для багаторазового виконання тіла циклу для значень параметра циклу. Цю вказівку застосовують тоді, коли наперед можна визначити кількість повторень виконання вказівок циклу.

-- Формат:                       For <параметр>:=<вираз1> To <вираз2> Do
                                               begin
                                                     <вказівки>;        
                                               end;

-- Змінимо задачу ще раз:

Program Dodavania_1000_Chisel;
Uses Crt;
Var a, і, S : integer;
Begin
  ClrScr;
     S:=0;
          For  i:=1 to 1000 do
               Begin
                   Write(‘Введіть ’,i,’ число ’);
                   Readln(a);
                   S:=S+a;
                End;
     Write(‘Сума тисячі чисел = ’,S);
  ReadKey
End.

4.     Підсумок уроку.

 1. Що вивчали на уроці?
 2. Які види циклів ви знаєте?
 3. Яка між ними різниця?
 4. Основне призначення циклів.
 5. Що було незрозумілого на уроці?

-- На наступному уроці  закріпимо вивчений матеріал на практиці – будемо створювати про -
    грами із застосуванням циклів.
-- Урок закінчений, до побачення.07.04.15

КОМП'ЮТЕРНI ВIРУСИ ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ І КЛАСИФІКАЦІЯ

Ми живемо на стику двох тисячоліть, коли людство вступило в епоху нової науково-технічної революції. До кінця ХХ століття люди опанували багатьма таємницями перетворення речовини й енергії і зуміли використати ці знання для поліпшення свого життя. Але крім речовини й енергії в житті людини величезну роль відіграє ще одна складова - інформація. Це найрізноманітніші дані, повідомлення, таблиці, звістки, знання, уміння.

У середині нашого сторіччя з'явилися спеціальні пристрої - комп'ютери, орієнтовані на збереження і перетворення інформації -- відбулася комп'ютерна революція.
Сьогодні масове застосування персональних комп'ютерів, на жаль, виявилося зв'язаним з появою програм-вірусів, програм, що самовідтворюються, перешкоджаючи нормальній роботі комп'ютера, що руйнують файлову структуру дисків і наносять шкоду збереженій в комп'ютері інформації.
Незважаючи на прийняті в багатьох країнах закони про боротьбу з комп'ютерними злочинами і розробку спеціальних програмних засобів захисту від вірусів, кількість нових програмних вірусів постійно росте. Це вимагає від користувача персонального комп'ютера знань про природу вірусів, способах зараження вірусами і захисту від них.
Саме про це я розповідаю у своїй праці. Я розповідаю про основні види вірусів, розглядаю схеми їхнього функціонування, причини їхньої появи і шляху проникнення в комп'ютер, а також пропоную заходи для захисту і профілактиці.


Презентації з інформатики для молодших класівRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...