26.05.13

Кабінет інформатики (посібник)


Лещук І. М. Кабінет інформатики.


У посібнику зібрано та систематизовано нормативно правові документи (закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства освіти і науки
України, положення, інструктивні листи та ін.), які регламентують роботу кабінету інформатики та інформаційно комунікаційних технологій. А також зразки документів, що допоможуть привести кабінет у відповідність до Положення про кабінет інформатики та інформаційно- комунікаційних технологій навчання, забезпечити дотримання вимог охорони праці та санітарно гігієнічних норм.
Даний посібник стане у пригоді вчителям інформатики, завіду ючим кабінетом інформатики та лаборантам.
ЗМІСТ
Вступ
Перелiк необхiдної документацiї кабiнету iнформатики
Роздiл 1
Основнi нормативнi документи кабiнету iнформатики
Роздiл ІІ
Санiтарно гiгiєнiчнi вимоги до кабiнету
Роздiл ІІІ
Технiка безпеки та охорона працi
Роздiл ІV
Інструктажi з безпеки життєдiяльностi1
Роздiл V
Здоров’я школяра
Роздiл VІ
Документацiя кабiнету iнформатики та ІКТ
Роздiл VІІ
Документацiя НКК
Роздiл VІІІ
Позаштатнi ситуацiї
Лiтература
Інтернет- ресурси


Переглянути

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...