08.08.09

Показники розвитку інформаційної грамотності

Показники розвитку інформаційної грамотності / інформаційної компетентності аудиторії (audience information literacy / competence levels):
1) мотиваційний (мотиви контакту з інформацією: жанрові, тематичні, емоційні, гносеологічний, гедоністичні, психологічні, моральні, інтелектуальні, естетичні, терапевтичні та ін);
2) контактний (частота спілкування / контакту з інформацією);
3) когнітивний (знання термінології, теорії інформації та особливостей процесів (масової) комунікації);
4) перцептивний (здатності до сприйняття інформації);
5) інтерпретаційний / оцінний (вміння інтерпретувати, аналізувати інформацію на основі певного рівня сприйняття, критична автономія);
6) практично-операційний ( вміння створювати / поширювати інформацію);
7) креативний (наявність творчого начала в різних аспектах діяльності - перцептивної, ігровий, художньої, дослідної та ін, пов'язаної з інформацією) (А. В. Федоров, 2007)

Джерело: mediagram.ru

1 коментар:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...