12.10.09

Інтегрований курс вивчення інформатики

Методична_розробка

На сьогоднішній день одною з найсерйозніших проблем у школі стає оптимізація навчального процесу у школі взагалі й у початковій школі зокрема. Серйозно постають два питання: чому вчити і як вчити... При використанні інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі молодшого школяра висвітлились проблеми і виникла необхідність перегляду деяких тем та підходів до їх викладання учням.
Протягом вже декількох років в нашій школі були проведени ряд інтегрованих уроків з використанням шкільних компютерів. Учні початкової школи прослухали навчальний курс за авторською програмою «Малюк і компютер», набули основні навички роботи на персональному компютері і змогли реально використати ці навички у навчанні. Діти, починаючи з 1-го класу, навчалися основам мови з використанням спеціалізованих компютерних програм. Ініціативна творча група сш № 77 «Малюк і компютер» проводить такі заняття з групами дітей початкової школи за планом, розробленим вчителями СШ № 77 - класоводом Орловою Тетяною Георгієвною і вчителем інформатики Орловим Віктором Януаровичем. Перші заняття проводяться в компютерному класі СШ № 77. Ці заняття присвячені ознайомленню з компютером, створенню сприятливого психологічного настрою у дітей з тим, щоби в подальшому вони володіли компютером, не боялися його, отримали навички елементарних дій з компютером. Такі, як: включення - виключення , пристрої вводу - виводу , розташування клавіш на стандартній клавіатурі, набір тексту , найпростіші команди. Звичайно ж і ігри, адже саме в процесі гри дитина найбільш просто і ефективно отримує і закріплює необхідні навички в спілкуванні з компютером. Дуже важливу частину було відведено для знайомства з гігієнічними вимогами при роботі за комп’ютером малюками, прийомам, які сприяють психологічному відпочинку. Адже це є важливим для учнів молодшого шкільного віку.
Прикладом такої роботи можуть також служити уроки курсу розвитку звязного мовлення у третьому класі. Компютерні задачі були частиною загальної системи роботи шкільної програми і чергувалися з іншими завданнями. Виконувалися задачі в компютерному класі за участю двох вчителів. Іноді використовувався і такий варіант, коли виконане у зошиті завдання повторювалось в компютерному варіанті на етапі закріплення і повторення.
Особливо цікавим і результативним виявилось поєднання компютерного навчання з розвивальною системою навчання Л.В.Занкова. Намагаючись зберегти основні принципи розвивальної сиситеми навчання були проведені уроки з розвитку звязного мовлення за темами «Весна», «Моя улюблена іграшка», «Перший сніг», «Моя школа», «Домашній улюбленець» та інші. Діти писали твори, сидячи за компютерами. Перед тим проводилась екскурсія, велося спостереження ( наприклад,за рослинами), діти ознайомились з віршами на тему твору відомих поетів. Після цього учням було запропоновано написати твір, використовуючи компютер. Учні працювали парами. Свої твори вони могли порівняти з творами своїх товаришів. Дітям не заборонено було радитись. Вчителі початкових класів знають, що при написанні дитячих творів найбільша проблема в тому, що дитина захоплюється своїм емоційним станом і забуває при цьому про орфографічні помилки. Найчастішими є також стилістичні помилки. Учні не завжди перечитують твір, і зміст такого твору часто низького рівня. Використання компютера дозволяє зняти проблеми такого роду. Учень бачить те, що він написав , на екрані друкованими буквами, йому легко перечитати свою роботу і він змушений це робити - йому треба перевірити, чи дійсно на екрані те, що він натискав на клавіатурі. Помилки виправити легко, компютер дозволяє зробити це непомітно, перекреслень нема. І це також благотворно діє на емоційний стан дитини. Вчителю також зручно: він бачить всі роботи учнів і може вчасно надати допомогу, підказати, як виправити помилку. Важливим є також і те,що діти бачать свої роботи гарно оформленими, охайними, надрукованими, все це сприяє тому, що в таких творах мало помилок від неуважності учнів. Незважаючи на те, що діти не ховають свої роботи один від одного, кожен намагався додати щось своє , особисте, незвичайне. В результаті твори були написані охайно, без орфографічних і стилістичних помилок. Найкращі твори вчитель віддрукував на принтері. Учні побачили свої роботи надрукованими, як у справжніх письменників! Вони відчули результат своєї праці. Звичайно, це спонукає їх до подальшої творчості.
Інформаційно-комунікативні технології сьогодні надають великі можливості вчителям та батькам у розвитку здібностей дітей з використанням досягнень світової культури. Ми знаємо, що є багато ресурсів Інтернет, комп'ютерних енциклопедій, ігрових навчальних програм, ілюстрованих комп'ютерних книжок, що розвивають здібності дитини. Але самі по собі ці досягнення людства без участі вчителів, без допомоги батьків, залучених до процесу виховання дитини, не принесуть користі.
Інформаційно-комунікативна компетентність, іншими словами, система загальних умінь практично працювати з інформацією і передавати її іншим - це один з основних пріоритетів сучасної загальної освіти. Основою для її формування є освітня область "Інформатика та інформаційні технології" в інтеграції з іншими освітніми галузями.
Курс інформаційної грамотності для початкової школи інтегрує теоретичну інформатику, соціальну інформатику й інформаційні технології, виробляє в учнів навички користування комп'ютером й інші інформаційно-технологічні навички, що можуть (і повинні) використовуватися учнями при вивченні різних предметів. Діяльність людей все в більшій мірі залежить від інформованості, здатності ефективно використовувати інформацію. Інформація стає одним з найцінніших ресурсів суспільства. Володіння інформаційними технологіями стає необхідною умовою ознаки освічченої людини. Це робить надзвичайно актуальною задачу підготовки підростаючого покоління до життя і роботи в інформаційному суспільстві. У практиці інформаційними технологіями навчання називають усі технології, що використовують спеціальні технічні інформаційні засоби (аудіо, відео, комп'ютер і т.д.).
Комп'ютерні технології - справжня знахідка для маніпулювання з інформаційним простором завдання. Коли мі навчимо учнів свідомо і творчо підходити до інформаційного простору завдання, змінювати форму подання знань та даних таким чином, щоб можна було розглянути весь інформаційний простір, ми полегшимо формування в учнів ефективних стратегій мислення, будемо сприяти підвищенню їхньої самооцінки, упевненості у своїх силах.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...