27.10.09

Інформаційна культура

Інформаційна культура - вміння цілеспрямовано працювати з інформаційними даними та використовувати для їх отримання, опрацювання та передавання інформаційно-комунікаційні технології, сучасні технічні засоби та методи.

Інформаційна культура людини виявляється у (в):
  • конкретних навчиках використання різних тхнічних пристроїв - від телефону жо персоанльного комп'ютера та мережевих пристроїв;
  • здатності використовувати інформаційно-комунікаційні технології;
  • умінні здобувати інформацію з різних джерел - від періодичних друкованих джерел до електронних комунікацій;
  • умінні подавати інформацію у зрозумілому вигляді та ефективно її використовувати;
  • знаннях аналітичних методів опрацювання інформаційних даних;
  • умінні працювати з різнми видами повідомлень.

Джерело: Морзе Н.В., Вембр В.П., Кузьминська О.Г. Інформатика: підручник для 9 кл. / К.: УВЦ "Школяр", 2009. - С.23

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...