12.03.10

Компетенція і Компетентність

Компетенція - інтегрований результат опанування змістом загальної середньої освіти, який виражається в готовності учня використовувати засвоєні знання, уміння, навички, а також способи діяльності у конкретних життєвих ситущіях для розв 'язання практичних і теоретичних задач.

Компетентність - якість особистості, яка необхідна для
якісної продуктивної діяльності в певній сфері.

Джерело: Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 5-е видання, доповнене і перероблене - К., 2007. - С. 638-639

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...