31.12.08

Стаття: Про концепцію курсу "Основи інформатики 7-9"


Інна Володіна
Володимир Володін
Юрій Столяров
«Основи інформатики та обчислювальної техніки» – доволі молодий навчальний предмет, який вивчають та викладають у школах України трохи більше 20 років. Дійсно, за цей час склалися певні традиції та методики навчання інформатики, вченими та викладачами було розроблено велику кількість навчальних програм, що передбачають вивчення інформатики з різного віку, у класах та школах різного профілю. Але кожен викладач намагається знайти свій власний шлях у цій досить складній та цікавій справі – викладанні курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки», такий шлях, який привів би викладача та його учнів до спільних успіхів та максимально можливих результатів. Крім того, цей шлях має бути цікавим та зрозумілим для всіх, хто піде ним, урок за уроком, опановуючи найсучаснішу науку.


1. Різні підходи до вивчення курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки»
Расхождение взглядов может служить превосходной общей платформой.
Лешек Кумор, польский афорист
За роки існування цього навчального предмету у школі виділилися не лише різноманітні програми, цікаві підручники та сучасні методики викладання інформатики, а й актуальні проблеми, що зустріли викладачі під час роботи з існуючими технологіями. Як навчальний предмет, «Основи інформатики та обчислювальної техніки» складається з двох великих частин – «Комп’ютерні технології» та «Комп’ютерні науки», які в більшості навчальних програм та підручників розглядалися як дві незалежні частини курсу. Крім того, різні програми та підручники приділяли цим частинам різну увагу.
Наприклад, більшість створених програм 95% навчального часу пропонували приділити опануванню комп’ютерних технологій, а на вивчення основ алгоритмізації залишали лише по кілька годин на навчальний рік. Або навпаки, більшість навчального часу рекомендували приділити вивченню основ алгоритмізації і програмування, оскільки саме ці розділи є більш складними для учнів, і лише незначну частину годин відводили на знайомство із сучасними інформаційними технологіями.
І той, і інший підходи ми вважаємо нераціональними, оскільки, на наш погляд, ці частини є дійсно частинами одного цілого. Тому ми пропонуємо у навчальному процесі опановувати ці складові курсу у рівних частинах. Крім того, такий підхід дозволить вивчати «Комп’ютерні науки» та «Комп’ютерні технології» як єдине ціле, чергуючи теми різних розділів інформатики та демонструючи учням тісний взаємозв’язок між ними. Отже, досить важливим аспектом нашої робити ми вважаємо визначення послідовності тем, що вивчаються у курсі інформатики, встановлення взаємозв’язків між окремими темами та розділами інформатики, планування навчальної діяльності під час вивчення всього курсу інформатики.
2. Спіральний принцип роботи з курсом
Наши знания есть сумма того, чему мы научились, и того, что мы забыли.
Мария Эбнер-Эшенбах, австрийская писательница
Більшість сучасних програм, за якими відбувається вивчення інформатики, пропонують опанувати дітям різного віку досить велику кількість теоретичних понять та сформувати ще більшу кількість практичних навичок, виділяючи на це обмаль навчального часу. Тому реальні результати дітей принципово відрізняються від запланованих теоретичних показників. І головна проблема полягає не у тому, що учні не можуть засвоїти пропонований програмою навчальний матеріал.
На наш погляд, на прогнозований результат можна очікувати лише тоді, коли навчальний процес буде організовано так, що до навчального матеріалу учні будуть повертатися багаторазово, але маючи різний рівень знань, а, отже, відповідно, і вимог до них. Тобто, доцільно процес вивчення теоретичного матеріалу та формування практичних навичок побудувати спірально, щоб учні поверталися до вже відомого їм матеріалу багаторазово, але кожен раз з різних тем курсу, вже маючи нові знання та навички. Такий підхід дозволить виграти час для формування практичних навичок, адже, навіть закінчивши вивчати тему на уроках, учні продовжують працювати з її основними питаннями при роботі над наступними темами та розділами інформатики.
Ми вважаємо доцільним поділити курс «Основи інформатики та обчислювальної техніки» на декілька етапів:
1 етап – пропедевтичний курс «Основи інформатики», призначений для учнів 7 класів (але цей курс може викладатися з відповідною корекцією і молодшим учням). На цьому етапі відбувається початкове знайомство учнів з сучасними комп’ютерними технологіями та основами алгоритмізації, відбувається різнопланова підготовка дітей до життя в сучасному інформаційному суспільстві. Наша програма пропедевтичного курсу «Основи інформатики. 7 клас» має відповідний гриф Міністерства освіти України, а розроблений та виданий видавництвом «Гімназія» навчальний посібник з відповідними навчальними матеріалами повністю відповідає розробленій концепції та навчальній програмі.
2 етап – друге коло вивчення курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки», призначене для учнів 8 та 9 класів. За ці два роки поглиблюються та систематизуються знання, отримані учнями у 7 класі, та вивчаються нові теми курсу. Обов’язковим аспектом при роботі з цим курсом є повернення до питань, розглянутих за попередній рік. Але на цьому етапі навчальна ситуація має змінитися, пропонуючи учням як засвоєння базових знань курсу, так і навчаючи їх самостійній навчальній діяльності з інформатики. За ці два роки формується державний стандарт знань курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки». Для роботи на цьому етапі ми пропонуємо вашій увазі авторську програму, календарні плани та навчальний посібник «Основи інформатики. 8 клас», виданий видавництвом «Генеза», а також набір навчальних матеріалів, розміщених на сайті http://svitinfo.com/book.
3 етап – профільне вивчення курсу «Основи інформатики і обчислювальної техніки», призначене для учнів 10-12 класів. Саме у цих класах відбувається допрофесійна орієнтація учнів. Тому доцільно продовжити вивчення інформатики, використовуючи систему спеціальних курсів, які будуть враховувати напрямок навчання як класу, так і окремих учнів. Теми спецкурсів на протязі 10-12 класів можуть змінюватися, але має залишатися базовий курс, який є обов’язковим для вивчення учнями будь-якого профільного класу. У ці роки особлива увага приділяється індивідуальній творчій роботі старшокласників.
3. Перші кроки
Працюючи у ліцеї та викладаючи інформатику дітям різного віку у класах різного профілю навчання, ми прийшли до висновку, що особливу увагу потрібно приділити початку опанування курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки», адже саме на цьому етапі знайомства з інформатикою і починають проявлятися уподобання дитини, які надалі будуть формувати основи її навчальної діяльності.
Ми пропонуємо вашій увазі навчальні посібники курсу «Основи інформатики. 7 клас» та «Основи інформатики. 8 клас». Програма та посібники побудовані відповідно до розробленої нами концепції вивчення курсу інформатики.
У посібнику «Основи інформатики. 7 клас» включені такі теми:
1. Основи роботи за комп’ютером (Обчислювальна система. Історія розвитку обчислювальної техніки. Операційні системи. Основи роботи з дисками. Архіватори. Віруси та антивірусні програми).
2. Текстовий процесор.
3. Основи алгоритмізації та програмування. Лінійні алгоритми.
4. Графічний редактор.
5. Розгалуження.
6. Електронні презентації.
7. Електронні таблиці.
8. Циклічні структури.
9. Всесвітня мережа Інтернет.
Зі змісту посібника добре видно, що курс 7 класу побудовано таким чином, що вивчення сучасних комп’ютерних технологій чергується із знайомством з основами алгоритмізації та програмування. Крім того, виконуючи завдання з розділу «Комп’ютерні науки», учень паралельно опановує сучасні комп’ютерні технології. Та навпаки, під час виконання практичних завдань «Курсу користувача», учень розв’язує задачі з основ алгоритмізації та програмування. Таким чином, на протязі всього курсу в учнів формується уявлення про інформатику як єдиний та нерозривний курс, в якому немає головних та другорядних розділів або тем.
Пропоновану ідеологію вивчення інформатики продовжено у посібнику «Основи інформатики та обчислювальної техніки. 8 клас», до якого включені такі теми:
1. Продовження знайомства з ОС Windows
2. Основи програмування на мові Паскаль. Перше знайомство з мовою програмування Паскаль
3. Графічний редактор CorelDRAW
4. Продовжуємо знайомство з текстовим процесором MS Word
5. Модуль CRT. Розгалуження та вибір
6. Готуємо та проводимо тестування
7. Інтерактивні електронні презентації
8. Циклічні алгоритми
4. Особливості навчальних посібників
4.1. Головні герої
Вивчення тем курсу інформатики побудовано у наших навчальних посібниках відмінно від більшості традиційних підручників. Учні почнуть знайомство з інформатикою за допомогою нових друзів – семикласників Петрика, Стасика, Тарасика та такси Дусі, до яких потім приєднаються андроїд Асімо та електронний песик Айбоша. З друзями на протязі першого року відбувається 27 цікавих історій, учасником яких стає семикласник, працюючий з посібником. Усі історії відбувається саме у той час, коли триває робота з навчальним матеріалом відповідного параграфа. Під час цих подорожей і відбувається засвоєння нових теоретичних знань та формування практичних навичок. Описані у посібнику історії могли статися і з самим учнем, тому більшість ситуацій, в які потрапляють нові знайомі, добре відомі дітям. Отже, засвоєння частини матеріалу відбувається підсвідомо. Крім навчання інформатиці, нові друзі ще й виховують учнів, формуючи в них певні моральні принципи та норми поведінки. Навчальний матеріал у посібника викладено таким чином, що навіть якщо інформатика як предмет ще не вивчається дитиною у школі, то за допомогою Петрика, Стасика, Тарасика та Дусі вона зможе розпочати самостійне знайомство з інформатикою.
У посібнику інформатики для 8 класу учні будуть зустрічати пригоди та розмірковування Петрика, Стасика, Тарасика та Дусі виключно при постановці завдань, виконанні практичних робіт та навчально-тренувальних завдань. На відміну від попереднього року навчання, весь теоретичний матеріал не викладений у вигляді діалогів друзів. У посібнику для 8 класу велика увага приділяється мотивації навчальної діяльності. Лише добре усвідомивши, чому ця тема або питання є актуальним, для чого це потрібно саме йому, учень докладе максимум зусиль та наполегливої праці при роботі з навчальним матеріалом.
4.2. Структура параграфів
Успех – вот что создает великих людей.
Наполеон I
В обох навчальних посібниках параграфи поділені на взаємозв’язані між собою блоки. Такий поділ дає можливість регламентувати час роботи з посібником як учителю, якщо посібник використовується під час уроку, так і учням та батькам, які допомагають дитині організувати навчальну діяльність вдома.
У кінці кожного теоретичного блоку наведені запитання для самоперевірки, відповівши на які, учень у разі потреби може повернутися до опрацювання теоретичного матеріалу чи формування практичних навичок.
Робота з параграфом має закінчуватися виконанням навчально-тренувальних завдань. Усі вони пов’язані із викладеним у параграфі навчальним матеріалом та за змістом відповідають пригоді, участь у якій приймали друзі. Враховуючи, що кожен учень має власні смаки та уподобання, різні захоплення та початковий рівень знань, створюючи ці завдання, ми намагалися охопити різні сфери діяльності людини. Кожне завдання посібника 7 класу представлено у викладенні одного з героїв посібника, а посібник 8 класу містить біля 70% сюжетних завдань.
Навчально-тренувальні завдання поділені на рівні, отже, кожен учень зможе обрати прийнятне для себе на даний момент завдання. Оскільки ми радимо кілька разів повертатися до роботи з навчальним матеріалом (відповідні інструкції є у посібниках), то навіть ті завдання, з якими не змогла впоратися дитина на початку вивчення теми, через декілька днів роботи виконуються швидко та правильно.
Цей методичний прийом особливо важливий на початку знайомства з курсом «Основи інформатики та обчислювальної техніки», оскільки формує ситуацію успіху, дозволяє учням повірити у власні сили, позитивно оцінити власну працю та навчальні досягнення, переконатися у стійкості отриманих знань та навичок.
Більшість навчально-тренувальних завдань демонструють єдність різних навчальних предметів. Розв’язуючи ці завдання, учні покращать свої знання з математики, фізики, біології, географії, літератури та інших навчальних предметів, ще раз переконуючись, що інформатика є наукою, що поєднує сучасні досягнення більшості фундаментальних наук.
4.3. Перевірка отриманих розв’язків
Есть люди, которые не совершают ошибок. Это те, за кого думают другие.
Хенрик Ягодзиньский, польський сатирик
При роботі з навчально-тренувальними завданнями з інформатики виникає велика кількість проблем як дітей, так і у батьків. Адже у підручниках фізики чи математики до більшості задач наведено відповіді, що дають можливість перевірити правильність отриманих розв’язків. Із завданнями з інформатики все значно складніше, до більшості завдань однозначної відповіді просто не існує. Тому створюючи посібники, ми намагалися навчити дитину, як оцінити правильність виконання завдань з різних розділів інформатики.
У посібниках детально описано технологію перевірки створених алгоритмів та програм за допомогою заповнення таблиці виконавця. Крім того, ми намагалися показати учню, як не лише користуватися наведеними у параграфі тестами для перевірки правильності розроблених програм, а й самостійно розробляти систему тестів, а потім з її допомогою перевіряти роботу програми. Тому до частини завдань у посібниках наведено систему тестів, за допомогою яких учні та їх батьки зможуть перевірити правильність складених алгоритмів та програм.
Формуванню різних методів перевірки правильності роботи самостійно створених програм велику увагу ми продовжили приділяти у посібнику 8 класу, застосовуючи для цього нові для учня методи та підходи.
4.4. Практичні роботи
При изучении наук примеры полезнее правил.
Исаак Ньютон
Велику частину навчального часу ми пропонуємо приділити формуванню практичних навичок, тому значний об’єм матеріалу у посібниках представлений у вигляді практичних та експериментально-дослідницьких робіт. Ці роботи учні можуть виконувати як у класі, так і вдома. Крім того, у більшості робіт наведено завдання різного рівня складності, що дає можливість використовувати їх при роботі з учнями, що мають різний рівень підготовки. Учні, що виказують зацікавленість інформатикою, зможуть виконувати завдання творчого рівня, організовуючи власну навчальну та пошукову діяльність.
4.5. Тематичний облік знань
Кожен модуль, який може складатися з 2-3 параграфів курсу, ми пропонуємо завершувати виконанням творчого завдання, виконуваного як окремими учнями, так і в мікрогрупах, на уроках інформатики чи у процесі вивчення інших навчальних предметів. Така робота з мікро-проектами дозволить продовжити формування основних практичних навичок учнів, доведе цілісність навчального курсу, продемонструє зв’язок інформатики з іншими науками та буде формувати творче відношення учнів до навчальної діяльності. Теми таких робіт, як і методика їх проведення, на базовому рівні описані в посібнику.
Ми пропонуємо вашій увазі вступ та матеріал двох параграфів посібника «Основи інформатики. 8 клас». Один з них є частиною розділу «Комп’ютерні технології», другий – розділу «Комп’ютерні науки». Такий вибір невипадковий. Ми хотіли б, щоб ви наочно пересвідчилися у тому, що всі описані вище принципи ми спробували реалізувати у нових посібниках, у результаті чого ми отримали «незвичні» посібники, з якими захочуть працювати як діти, так і дорослі. Сподіваємося, що ви є нашими однодумцями, отже, спільною працею ми зможемо досягти того, щоб навчати та навчатися інформатиці було цікаво та нескладно.

Повний текст
Стаття
Приклади з підручника:
Розділ ІІІ. Графічний редактор CorelDRAW
Навчально-тренувальні завдання
§ 7. Перше знайомство з CorelDRAW. Об’єкти та дії з ними
7.1. Переваги та недоліки растрових та векторних зображень
7.2. Переваги CorelDRAW. Елементи вікна редактора
7.3. Об’єкт та його характеристики. Дії з об’єктами
7.4. Змінення масштабу переглядання зображення
7.5. Змінення кольору заливки та контуру об’єкта
Практична робота № 6
Змінюємо колір заливки та абрису. Виділяємо, переміщаємо, масштабуємо, обертаємо та нахиляємо об’єкти
Навчально-тренувальні завдання
3. **Завдання від Дуськи
§ 18. Оператор вибору Case
18.1. Розв’язуймо задачі з використанням операторів розгалуження. Оцінюймо ефективність програм
18.2. Оператор вибору Case
18.3 Розв’язуймо задачі з використанням оператора вибору
Практична робота № 18
Розв’язуємо та перевіряємо задачі з використанням операторів вибору та розгалуження
Ключ до виконання завдання
Навчально-тренувальні завдання
4. Завдання від Стасика

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...