01.12.08

Можливості інформатики щодо формування основних груп компетентностей учнів

Зміст та методика викладання будь-якого навчального предмета мають певні специфічні риси стосовно формування компетентностей учнів. Охарактеризуємо предметний арсенал щодо формування компетентностей учителями базових шкільних дисциплін...

Інформатика

Соціальна компетентність

1. Стимулювання роботи учнів у групах:
- динамічних;
- рівневих.
2. Залучення учнів до роботи над навчальними перспективними проектами.
3. Проведення нестандартних уроків. Забезпечення усвідомленого використання учнями можливостей комп'ютеру в конкретних життєвих ситуаціях, у власній життєдіяльності.
4. Забезпечення усвідомленого використання учнями можливостей комп’ютеру в конкретних життєвих ситуаціях, у власній життєдіяльності.
5. Залучення учнів до шефської роботи, виконання доручень, самоврядування.

Полікультурна компетентність

1. Надання інформації полікультурного характеру стосовно особливостей релігій, мов, національних традицій з використанням інформаційних технологій.
2. Демонстрація значущості загальнолюдських цінностей (на конкретних прикладах).
3. Підкреслення гуманістичної цінності особистотсі.
4. Виховання толерантного ставлення учнів до представників різних расових, культурних, соціальних груп.

Комунікативна компетентність

1. Чітке проговорювання уголос формулювань та визначень.
2. Зміна видів діяльності протягом уроку з метою задіювання всіх органів почуттів учнів, формування уміння слухати, стимулювання висловлення власної думки.
3. Використання мнемонічних правил, рим для вивчення основних команд мови програмування та інших понять.
4. Наведення конкретних життєвих прикладів, створення ситуацій безпосереднього спілкування.
5. Використання можливостей самоврядування, проведення днів дублера, коли діти виступають та спілкуються в ролі вчителів.
6. Створення вчителем власного позитивного прикладу в спілкуванні, культурі мовлення (учитель – зразок для наслідування).

Інформаційна компетентність

1. Залучення дітей до написання рефератів з певної тематики з поданням рекомендованого списку літератури.
2. Навчання дітей роботі з навчальними комп’ютерними програмами.
3. рекомендування учням навчально-пізнавальних телевізійних програм як джерел інформації.
4. Планування, організація та керівництво роботою обдарованих дітей.
5. Залучення учнів до соціологічної діяльності в школі (соціологічне опитування, анкетування, збирання та обробка інформації).
6. Рекомендування та пошук потрібних сайтів для роботи з інформацією.
7. Відвідування учнями театрів, музеїв, картинних галерей з метою отримання інформації про досягнення культури.
8. Формування та розвиток умінь учнів у безпосередньому спілкуванні в мережі Internet.

Компетентність самоосвіти та розвитку

Діяльність учителя інформатики щодо формування цієї групи компетентностей учнів може бути виражено такими гаслами:
1. Робіть, як я! Я моду розказати, показати та допомогти вам у вашій освіті.
2. Пояснюючи іншим – навчайте себе.
3. Шукайте нові джерела інформації.
4. Визначте свій інтерес та підживлюйте його новою інформацією і власною діяльністю.
5. Візьміть розв’язок – та складіть зворотну задачу.
6. Визначте проблему й візьміться за пошук її розв’язання.
7. Формуйте свій характер.

Компетентність продуктивної творчої діяльності

1. Проведення нестандартних уроків.
2. Розв’язання задач, що потребують творчого підходу.
3. Використання внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків.
4. Стимулювання учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо.
5. Використання різнорівневих завдань, забезпечення адекватного рівня творчих завдань.
6. Надання учням можливості вибору творчих завдань.
7. Стимулювання обов’язкової аргументації будь-якої відповіді.
8. Стимулювання власних пошуків у розв’язанні проблеми.
9. надання можливості учневі з будь-яким рівнем навчальних досягнень посильно творити.

Джерело: Родигіна І.В. Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання. - Х.: Вид. група "Основа", 2008. - С. 66-68

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...