18.01.10

Педагогіка вищої школи

Педагогіка вищої школи - галузь педагогічної науки, що вивчає теоретичні і практичні проблеми вищої професійної освіти.

    
Найважливіший розділ П.в.ш. - Дидактика, предметом дослідження якої є сутність рівня вищої професійної освіти в різноманітті його прояви (багаторівневість вищої освіти, формування напрямів та спеціальностей), відмінність від інших рівнів професійної освіти і проблеми наступності з ними, роль і місце вищої освіти в системі підготовки кадрів і в системі безперервної освіти. Дидактика вищої школи вивчає цілі та завдання вищої освіти, проблеми їх формування з урахуванням змісту вищої професійної освіти, тенденції його розвитку, процес розробки змісту професійної підготовки на основі державного освітнього стандарту. У дидактиці досліджуються проблеми реалізації змісту освіти в навчальному процесі з урахуванням вікових особливостей та закономірностей навчально-пізнавальної діяльності; дидактичні принципи; освітні технології; питання самоосвіти студентів як засобу підвищення ефективності навчальної діяльності; організація контролю знань і вмінь, рівня готовності студентів до професійної діяльності.

    
Інший важливий розділ П.в.ш. - Теорія виховання та розвитку особистості студента. Актуальною проблемою П.в.ш. є формування особистості студента вузу в умовах його самостійної навчально-пізнавальної діяльності, що здійснюється в процесі його взаємодії з викладачами. Цілісний педагогічний процес взаємодії викладачів і студентів спрямований на формування у студентства поглядів і переконань, ціннісно-мотиваційних установок на обрану професію, розвиток творчого ставлення до праці і творчих здібностей; він забезпечується через залучення студентів до навчально-дослідної та науково-дослідної роботи, підвищення рівня самостійності в оволодінні знаннями та вміннями, проектування власної освітньої траєкторії. П.в.ш. досліджує можливості та шляхи виховного впливу на розвиток студентської молоді як в навчально-пізнавальної, так і позанавчальної діяльності, зокрема, шляхом створення гуманітарної середовища у вищій школі.

    
П.в.ш. досліджує також проблеми управління системою вищої освіти в тій його частині, яка безпосередньо пов'язана з питаннями освіти та навчання, як, наприклад, прогнозування розвитку змісту освіти у вищій школі; якість підготовленості фахівців з вищою освітою, його відповідності сучасним вимогам споживачів; науково-методичне забезпечення навчального процесу; розробка та створення системи дидактичних засобів. Джерело:  Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. С. 188-189.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...