09.02.10

Професор 21-ого століття

Модель Універсальних Компетенцій у навчанні
Algonquin College (Оттава, Канада)


Визначення
Універсальні компетенції у навчанні - це істотні навички і знання в області навчання / вивчення, які повинен мати кожен викладач коледжу, щоб бути ефективним професором 21-го століття.

1. Професор 21-ого століття розуміє, як вчаться різні люди, і застосовує це знання в навчанні та вивченні практичної діяльності.

• Розуміє власний стиль навчання кожного студента, і як це впливає на їхнє навчання.
• Застосовує сучасні теорії вивчення, адекватні конкретних ситуацій.
• Створює навчальні заняття, які полегшують студентам навчання.
• Створює освітнє середовище, що допомагає студентам навчатися.

2. Професор 21-ого століття створює ефективний досвід навчання для людей і груп.

• Досягає взаєморозуміння зі студентською спільнотою.
• Демонструє практичний експертний досвід у своїй предметній області.
• Допомагає студентам зрозуміти доцільність і необхідність матеріалу.
• Допомагає студентам відчути інтерес до сприйняття інформації та досвіду.
• Допомагає студентам усвідомити можливість застосування отриманих знань і досвіду.

3. Професор 21-ого століття використовує різні стратегії навчання / вивчення.

• Розширює і підтримує свої стратегій навчання / викладання.
• Оцінює сильні і слабкі сторони різних стратегій навчання / викладання.
• Вибирає і використовує стратегію навчання / викладання, що найкращим чином відповідає змісту та енергетиці конкретного навчального процесу.
• Оцінює ефективність відповідної стратегії навчання / викладання.4. Професор 21-ого століття збагачує процес навчання / викладання шляхом використання різних дієвих та надійних інструментів та методів оцінки.

• Шукає та зберігає інструменти та методи оцінки.
• Оцінює сильні і слабкі сторони різних інструментів та методів оцінки.
• Вибирає і використовує відповідні інструменти та методи оцінки.
• Встановлює і роз'яснює критерії оцінки.
• Гарантує, що студенти отримають індивідуальний, конструктивний зворотний зв'язок щодо свого прогресу в навчанні.

5. Професор 21-ого століття працює індивідуально та у співпраці з іншими, щоб розвинути та / або пристосувати навчальні матеріали таким чином, щоб допомогти різним студентам досягти цілей навчання.

• Знаходить навчальні інформаційні ресурси, встановлює відповідність навчальних матеріалів потребам, інтересам і здібностям студентів.
• Оцінює і вибирає відповідні навчальні матеріали.
• Сприяє роботі міждисциплінарних груп з педагогічного дизайну навчальних матеріалів.
• Створює навчальні матеріали (у друкованому, електронному, аудіовізуальному вигляді), за допомогою яких студенти ефективно досягають цілей навчання.
• При розробці навчальних матеріалів дотримується юридичних і етичних принципів.

6. Професор 21-ого століття використовує технологію для підвищення продуктивності і полегшення навчання.

• Вибирає технологічний інструмент, що найбільше відповідає завданню.
• Використовує інструменти організації комунікації викладача з учнями і між студентами.
• Використовує технології поліпшення представлення інформації.
• Використовує інструменти для самостійної підготовки навчальних матеріалів.
• Використовує технології для пошуку, доступу, вибірки, збору, організації та показу інформації.
• Допомагає студентам використовувати технології як інструмент підтримки процесу вивчення.

7. Професор 21-ого століття проектує і розвиває ефективні плани навчальних курсів (curriculum).

• Забезпечує процес розробки плану навчального курсу.
• Спирається на розробку плану навчального курсу при розробці курсу.
• Сприяє плануванню і перегляду навчальної програми.
• Послідовно розвиває підхід до розробки навчальних планів, що забезпечує баланс між очікуваними результатами навчання / вивчення, потреб, інтересів і здібностей учнів, навчальними ресурсами та критеріями оцінки.Автор: Kent MacDonald (оригінал)
Переклад: Осадча К.П.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...