07.04.10

Обов'язковий мінімум змісту освіти (інформатика)

Основна школа

Інформація та інформаційні процеси.

Інформація, форми подання інформації. Носії інформації. Інформаційні процеси. Дискретизація інформації. Кодування інформації. Ємність запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера. Одиниці вимірювання ємності запам'ятовуючих пристроїв. Інформатизація суспільства і роль в ній засобів НІТ.


Моделювання.

Моделювання як метод пізнання. Основні типи моделювання. Інформаційне (математичне) моделювання. Приклади інформаційних моделей та їх дослідження за допомогою засобів НІТ.


Інформаційні технології.

Інформаційна система. Структура інформаційної системи. Апаратна і програмна її складові. Функціональна схема комп'ютера. Принципи функціонування комп'ютера. Основні пристрої апаратної складової. Кодування та подання інформації в пам'яті комп'ютера. Програмне забезпечення. Операційна система. Операційні оболонки. Поняття файла. Каталоги. Підкаталоги. Операції з файлами. Системи опрацювання текстів. Системи опрацювання графічних зображень. Електронні таблиці. Інформаційно-пошукові системи. Бази даних. Експертні системи. Ппертекст і гіпер-текстові системи. Програмні засоби навчального призначення для підтримки вивчення шкільних предметів.Телекомунікаційні системи. Електронна пошта.


Технологія розв'язування задач з використанням засобів НІТ. Основні етапи розв'язування прикладної задачі з використанням засобів НІТ, зміст і призначення кожного етапу. Розв'язування навчально-дослідницьких задач.


Алгоритмізація і програмування

Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів. Виконавець алгоритму. Базові структури алгоритмів. Алгоритмічні мови. Навчальна алгоритмічна мова. Основні елементи мови (символи, слова, вирази, команди). Опис алгоритмів навчальною алгоритмічною мовою. Величини та їх типи. Опис алгоритмів роботи з величинами. Алгоритми створення і опрацювання графічних зображень. Програма і мови програмування. Поняття транслятора. Інтегровані середовища програмування. Мова програмування Алфавіт. Основні поняття мови: ідентифікатори, числа, рядки, описи, оператори. Структура програми. Типи даних. Вирази. Оператори. Оператор присвоювання. Оператори введення, виведення. Опис вказівок повторення і розгалуження мовою програмування. Опис умов. Структурний підхід до розробки алгоритмів і програм. Процедури і функції. Використання готових програм з бібліотеки. Графічний екран. Вказівки для роботи в графічному режимі. Масиви. Алгоритми і програми роботи з масивами. Методи впорядкування та пошуку елементів лінійного масиву. Робота з рядками.


Старша школа


Інформація та інформаційні процеси

Кодування та подання інформації в комп'ютері


Інформаційні технології

Інформаційна система

Інформаційна система, її структура. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи. Програмне забезпечення. Операційна система, її складові. Мережі. Архівація і розархівація файлів. Віруси й антивірусні програми. Видавничі системи. Системи Мultymedіа. Інтелектуальні бази даних. Штучний інтелект. Експертні системи.


Технологія розв'язування задач з використанням засобів НІТ. Чисельні методи розв'язування найпростіших задач. Подання чисел в пам'яті комп'ютера, виконання арифметичних операцій. Розв'язування навчально-дослідницьких задач.


Алгоритмізація і програмування.

Системи візуального програмування. Об'єктно-орієнтоване програмування. Поняття про числення висловлень. Поняття предиката, кванторів. Процедурне і декларативне програмування. Поняття про логічне програмування.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...