10.04.10

Методика викладання iнформатики. Навчальний посібник

Вступ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
1.1. Інформатика як наука і як навчальний предмет
1.2. Передумови становлення теорії методичних систем
1.3. Поняття методичної системи навчання
1.4. Методична система навчання інформатики в загальноосвітній школі і педагогічному університеті
1.4.1. Аналіз методичної системи навчання інформатики.
1.4.2. Особливості шкільного курсу інформатики.
1.4.3. Перспективи розвитку шкільного курсу інформатики
1.4.4. Диференційоване навчання інформатики
1.5. Психолого-дидактичні основи навчання інформатики
1.5.1. Основні концепції організації й управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів
1.5.2 Використання діяльнісної теорії навчання та теорії поетапного формування розумових дій при навчанні інформатики
1.5.3. Роль загальних розумових дій і прийомів розумової діяльності у навчанні інформатики
1.5.4. Психолого-дидактичний аналіз помилок учнів при навчанні інформатики та шляхи їх попередження і усунення
1.5.5. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОБІРУ ЗМІСТУ, МЕТОДІВ, ФОРМ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ..
2.1. Принципи навчання інформатики.
2.2. Добір змісту навчайся.
2.3. Добір методів навчання
2.4. Добір засобів навчання
2.5. Добір форм навчання
РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ
3.1. Діяльнісна модель професійної підготовки вчителя інформатики
Розвиток освітньої галузі "Інформатика" і добір змісту освіти при підготовці вчителів інформатики в педагогічному університеті
3.2. Концепція методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики
3.3. Цілі методичної підготовки вчителя інформатики
3.4.1. Цілі навчання спеціаліста
3.4.2. Цілі навчання магістра
3.5.Зміст навчання в системі методичної підготовки вчителя
3.5.1. Зміст загальної методики навчання інформатики
3.5.2. Зміст часткової методики навчання інформатики
3.6. Методи навчання в системі методичної підготовки вчителя
3.7. Форми навчання в системі методичної підготовки вчителя
3.8. Засоби навчання в системі методичної підготовки вчителя
3.9. Підготовка майбутніх вчителів до використання комп'ютерних телекомунікацій
РОЗДІЛ 4. ДОБІР ЗМІСТУ КУРСУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
4.1. Особливості формування поняття інформації
4.2. Особливості вивчення інформаційної системи
4.3. Особливості вивчення поняття операційної системи
4.4. Навчання основ інформаційних технологій.
4.4.1. Графічний редактор
4.4.2. Текстовий редактор
4.4.3. Табличний редактор
4.4.4. Бази даних та системи управління базами даних
4.4.5 Глобальна мережа Інтернет
4.5. Навчання основ алгоритмізації та програмування
4.5.1. Загальні методичні підходи.
4.5.2. Методика ознайомлення учнів з поняттям моделі
4.5.3. Ідеї і методи структурного програмування
4.5.4. Навчальна алгоритмічна мова
4.5.5. Методика вивчення середовища візуального програмування
ЛІТЕРАТУРА
Завантажити

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...