17.12.09

Обов'язки вчителя (викладача) інформатики

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛЯ (ВИКЛАДАЧА) ІНФОРМАТИКИ

Вчитель (викладач) і завідувач кабінету відповідають за організацію і проведення занять і робіт відповідно до вимог охорони праці з інформатики й інформаційно-комунікаційних технологій:

* навчають учнів безпечного поводження з наявним у кабінеті обладнанням, а також безпечних методів виконання робіт;
* є відповідальними за збереження обладнання кабінету, справність засобів пожежогасіння;
* щодня проводять реєстрацію в журналі використання ПК кабінету часу початку та закінчення заняття, вмикання та вимикання електроживлення;
* проводять реєстрацію випадків зупинки машин та організацію їх ремонту;
* стежать за своєчасним проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнан­ня кабінету;
* стежать за своєчасним проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнан­ня кабінету;
* здійснюють навчання та інструктаж учнів з охорони праці з реєстрацією в журналі об­ліку навчальних занять та журналі реєстрації інструктажів з охорони праці згідно з Поло­женням про проведення навчання з питань охорони праці (що розробляється і затверджуєть­ся керівником навчального закладу). Навчання учнів безпечного поводження проводиться відповідно до інструкцій з охорони праці, які розробляють учителі, викладачі навчальних закладів;
* надають першу допомогу у разі нещасних випадків, що сталися з учнями в кабінеті.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...