06.12.09

Конспек уроку "Вказівка повторення та її опис мовою програмування Паскаль"

Урок №

Тема: Вказівка повторення та її опис мовою програмування Паскаль.

Мета: Засвоїти призначення, види, правила застосування і опису вказівок повторення.
Закріпити матеріал про правила опису програми та застосування операторів введення і
виведення операторів введення і виведення даних.
Розвивати логічне мислення.

Хід уроку

1. Організаційна частина.

 Привітання.
 Запис домашнього завдання §2.6

2. Повторення опорних знань.

Фронтальне опитування
 Що називається програмою ?
 Як її створити ?
 Загальна структура програми на мові програмування Паскаль.
 Які оператори вже вивчили ?

Самостійна робота на комп’ютері
 Виконати завдання 12 на с.122 підручника

3. Пояснення нового матеріалу

• Повідомлення теми і мети уроку
• -- Щоб краще зрозуміти новий матеріал, давайте спочатку створимо просту програму додавання двох чисел.

Program Dodavania_2_Chisel;
Uses Crt;
Var a, b, S : integer;
Begin
ClrScr;
Write(‘Введіть перше число ’);
Readln(a);
Write(‘Введіть друге число ’);
Readln(b);
S:=a+b;
Write(а,‘ + ’,b,’=’,S);
ReadKey
End.-- Тепер трішки ускладнимо задачу: потрібно змінити програму так, щоб можна було додати вже три числа.

Program Dodavania_2_Chisel;
Uses Crt;
Var a, b, с, S : integer;
Begin
ClrScr;
Write(‘Введіть перше число ’);
Readln(a);
Write(‘Введіть друге число ’);
Readln(b);
Write(‘Введіть третє число ’);
Readln(с);
S:=a+b+с;
Write(а,‘ + ’,b, ‘+ ’,c,’=’,S);
ReadKey
End.

-- А якщо потрібно додати не три, а сто, тисячу чи сто тисяч чисел?
Для цього, мабуть потрібно автоматизувати програму.

Завантажити повний текст конспекту

Джерело: konserg.ucoz.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...