19.12.09

Вимоги до перевірки стану кабінету інформатики

Вимоги до перевірки стану кабінету інформатики
та інформаційно-комунікаційних технологій __________________загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
відповідно до Положенння про кабінет інформатики
та інформаційно-комунікаційних технологій
загальноосвітніх навчальних закладів

І. Матерілаьно-технічне оснащення кабінету (в %_________)

1. Кількість НКК (кабінетів інформатики та ІКТ) та їх площа (м2):

2. Склад комп’ютерного обладнання (його параметри та характеристики); перевірити за реєстром.

3. Наявність засобів аварійного відключення живлення.

4. Системне програмне забезпечення:
- операційна система;
- програмне забезпечення доступу до глобальної інформаціїної мережі: текстові редактори загального призначення, програми, призначені для створенння та опрацювання електронних таблиць, системи управління базами даних, системи для створення презентацій, системи для оптичного розпізнавання друкованого тексту.

5. Оснащення кабінету спеціальними меблями: секційними шафами, стелажами та при-строями до них (шафи-ящики для таблиць, полиці з напрямними для зберігання тек, коробок, змінних носіїв данних у вертикальному положенні, пристосуванння для збе-рігання і демонстрування плакатів тощо).

6. Наявність робочого місця вчителя (обов’язковими складовими є: персональний комп’ютер, принтер, сканер, модем; бажано розміщення на підвищенні висотою 130-200мм).7. Чи обладнане робоче місце вчителя системою управління електроживленням навча-льного компютеризованого комплексу, яке забезпечує його включення (відключення).

8. Наявність робочих місць учнів (їх кількість) – комплектується одномісним столом і стільцем.

9. Наявність додаткових двомісних учнівських столів і учнівських стільців для прове-дення занять без використання комп’ютера.

10. Наявність мультимедійного проектору.

11. Наявність класної дошки в розгорнутому або складеному вигляді.

12. Наявність магнітної основи з пристосуваннями (магнітне кріплення) для демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, моделей-аплікацій, тощо).

13. Чи встановлена класна дошка для використання маркерів? (бажано!)

14. Куточок із пожежної безпеки:
- система автоматичної пожежної сигналізації;
- схема евакуації з кабінета інформатики при пожежі;
- переносний вогнегасник.

15. Підключення до мережі Інтернет (через телефонну лінію).

16. Обладнання кабінету настінним психрометром (або термометром і гігрометром) для забезпечення оперативного нагляду за дотриманням основних санітарно-гігінічних вимог.

17. Наявність інвертарної книги встановленогоо зразка для обліку матеріальних цінностей.

18. Наявність комп’ютера в бібліотеці (S=______м2) та його характеристики.

19. Наявність комп’ютера в кабінеті директора (S=______м2) та його характеристики.

20. Наявність комп’ютера у секретаря (S=______м2) та його характеристики.

21. Наявність комп’ютера в інших предметних кабінетах (S=______м2) та його характери-стики.

ІІ. Навчально-методичне забезпечння кабінету (в %________)

1. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету на 2008-2009 на-вчальний рік (облік може вестись у формі електронної бази).

2. Паспорт кабінету.

3. Акт-дозвіл про придатність кабінету інформатики та ІКТ для проведення занять.

4. Навчальні програми з основ інформатики і обчислювальної техніки та інших дисцип-лін, галузі «технологіі», заняття з яких проводяться у кабінеті, відповідні підручники (навчальні посібники), предметні науково-методичні і науково-популярні журнали.

5. Матеріали педагогічного досвіду, розробки уроків та позаурочних заходів.

6. Інструкції до лабораторних і практичних робіт, інструкції до програмних засобів та систем програмування, тощо.

7. Інструкції з безпеки життєдіяльності і журнали ввідного та періодичного інструктажу з безпеки життєдіяльності (у відповідності до Правил безпеки під час навчання в кабі-нетах інформатики).

8. Оформлення кабінету складається з нвчально-методичних експозицій змінного та по-стійного характеру:
• постійні експозиції:
- державна символіка;
- портрети видатних учених галузі;
- стенд з правилами поведінки учнів у кабінеті, розкладом роботи кабінету, прави-лами безпеки життєдіяльності, правилами протипожежної безпеки, та правилами безпеки життєдіяльності учнів як учасників дорожнього руху (правила поведінки учнів на вулиці);
- стенд, на якому викладено права й обов’язки учнів, структуру та склад органів самоврядування;
- стенд або кілька плакатів, на яких подано основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки і техніки;
- у вигляді плакатів і таблиць в кабінеті розміщують довідкові матеріали, переліки основних клавіатурних командних комбінацій;
- у секційних шафах, вітринах з навчальною метою демонструються зразки апа-ратних складових обчислювальних систем;

• короткочасні експозиції:
- стенди невеликого розміру, які розміщують на бічній стіні (стінах), для демон-страції навчально-методиних посібників та робіт учнів;
- стенд: «Готуємося до тематичної атестації», який містить критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, графік проведення та зразки тематичних атеста-цій;
- стенд із матеріалами про вчених, про новітні розробки у галузі ІКТ;
- стенд із результатами експериментальної та дослідницької роботи учнів;
- стенд із кращими роботами учнів.
Маптеріали короткочасних експозицій змінюються новими під час переходу до вивчення нової теми.

9. Куточок із охорони праці:
• наявність;
• естетичний вигляд;
• інструкції;
• стенд, таблиця або плакат щодо організації безпечної роботи в кабінеті інфор-матики: норми безперервної роботи учнів з екраном відеомонітора, комплекс вправ для зняття втоми під час навчання в кабінетах інформатики (комплексв-прав для очей і комплекс вправ для зняття м’язового напруження).

10. Наявність лаборанта (ставка чи 0,5 ставки).

11. Наявність перспективного плану роботи кабінету.

12. Наявність плану роботи кабінету на даний навчальний рік.

13. Наявність шкільної медіатеки (реєстр ППЗ в електронному та в паперовому вигляді).


Джерело:  konserg.ucoz.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...