21.12.09

Обов'язки завідувача кабінету інформатики і лаборанта

До обов'язків завідувача кабінету входять:

1. Складання перспективного і річного плану роботи кабінету;
2. Забезпечення умов для проведення уроків і позаурочної роботи;
3. Систематичне поновлення та вдосконалення матеріальної бази кабінету, її поповнення традиційними та сучасними засобами навчання;
4. Складання і ведення тематичних картотек засобів навчання та навчального обладнання;
5. Проведення консультацій для вчителів щодо викладання предмета з використанням сучасних засобів навчання та пропаганди передового педагогічного досвіду вчителів;
6. Забезпечення дотримання в кабінеті правил поведінки чистоти, порядку, правил безпечної експлуатації електротехнічного і іншого обладнання, дотримання правил протипожежної безпеки;
7. Систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати й списання матеріальних цінностей;
8. Керування роботою лаборанта і контроль за нею, надання йому практичної допомоги, сприяння підвищенню його кваліфікації;
9. Робота, яку виконує лаборант, повинна здійснюватись відповідно до плану роботи кабінету і проходити під безпосереднім керівництвом завідувача кабінету. Лаборант несе перед завідувачем кабінету відповідальність за правильне зберігання й експлуатацію навчального обладнання, навчально-наочних посібників тощо.
До обов'язків лаборанта входять:

1. Забезпечення в приміщенні навчального кабінету чистого повітря, порядку розміщення засобів навчання та обладнання, справності та своєчасного їх ремонту, збреження в належному порядку протипожежних засобів і засобів першої медичної допомоги та вміння надати першу допомогу при нещасних випадках;
2. Ведення під керівництвом завідувача кабінету інвентризаційних записів, своєчасне внесення змін до них про надходження та витрати матеріальних цінностей;
3. Забезпечення безвідмовної роботи навчального обладнання, повної безпеки їх під час ви-конання учнями лабораторних і практичних робіт;
4. Допомога вчителеві в організації і проведенні навчальних демонстрацій, позаурочної роботи з предмета;
5. Щоденне наведення загального порядку в кабінеті після закінчення навчальних занять і дотримання правил експлуатації електрообладнання.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...